Sửa một số quy định về tiền lương

08:15 - Thứ Hai, 17/09/2018 Lượt xem: 8041 In bài viết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương. Theo đó, bổ sung Điều 8 Chương III như sau: “Điều 8: Nguyên tắc xây dựng định mức Lao động: doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, bảo đảm các nguyên tắc sau đây”:

Bổ sung vào cuối khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau: “Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2018.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top