Tuần Giáo nâng cao năng lực cán bộ người dân tộc thiểu số cấp xã

08:49 - Thứ Tư, 12/09/2018 Lượt xem: 5062 In bài viết

ĐBP - Tính đến tháng 6/2018, tổng số cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuần Giáo là 389 người, cán bộ người dân tộc thiểu số 179 người; công chức người dân tộc thiểu số 178 người. Trong đó, 65 người có trình độ chuyên môn đại học, 25 người có trình độ cao đẳng, trung cấp 204 người, chưa qua đào tạo 63 người. Về lý luận chính trị: trung cấp 167 đồng chí, sơ cấp 17 đồng chí, chưa qua đào tạo 173 đồng chí. Trong thực thi công vụ, cán bộ, công chức cấp xã đã triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, có thể thấy số lượng cán bộ, công chức chưa qua đào tạo còn khá cao, một số yếu tố về chuyên môn, nghiệp vụ, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công tác. Thực trạng đó phần nào do một số cán bộ, công chức đã nhiều tuổi, đời sống của một bộ phận cán bộ, công chức còn gặp khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đào tạo, bồi dưỡng trên địa bàn. Huyện Tuần Giáo lại cách xa trung tâm tỉnh, xa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cũng là rào cản khiến cho đội ngũ cán bộ, công chức xã khó có thể tự nâng cao trình độ.

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” xã Quài Cang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp xã được UBND huyện Tuần Giáo quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Ông Nguyễn Công Lâm, Trưởng phòng Nội vụ huyện Tuần Giáo, cho biết: Hàng năm UBND huyện đều ban hành kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng chủ động trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và cụ thể hóa qua việc tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm; kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Ðội ngũ cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng tăng cả về số lượng và chất lượng; đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức trẻ, có năng lực được tăng cường, tạo nguồn cán bộ bổ sung cho các chức danh chủ chốt của huyện, xã. Cùng với đó, Ðảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quản lý, hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ, công chức vùng dân tộc thiểu số và miền núi; các trường đại học, cao đẳng đã liên kết với cơ sở giáo dục và đào tạo địa phương để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ, công chức có tinh thần học hỏi, khắc phục khó khăn để tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ... Nội dung của các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ bản phù hợp yêu cầu, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội theo chức danh, vị trí việc làm. Ðội ngũ giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy theo phương pháp mới, kiến thức sâu về lý luận và thực tiễn giúp học viên dễ tiếp thu và tiếp cận nội dung bài học. Trong giai đoạn 2010 - 2017, UBND huyện đã đào tạo, bồi dưỡng cho 2.736 lượt cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số tại các xã trên địa bàn. Cụ thể, đào tạo lý luận chính trị cho 64 người; bồi dưỡng về quản lý Nhà nước cho 57 người; đào tạo ngoại ngữ, tin học 681 người; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 456 lượt người; bồi dưỡng, tập huấn khác 1.478 lượt người. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức góp phần không nhỏ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn huyện, đáp ứng tiêu chuẩn của Nhà nước về cán bộ, công chức. Ðồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cho đội ngũ cán bộ; kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết công việc và thực thi công vụ cho đội ngũ công chức,

Có thể thấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số cấp xã của huyện Tuần Giáo có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc quy hoạch, lập kế hoạch hàng năm; đào tạo, bồi dưỡng gắn với nhu cầu sử dụng, theo vị trí việc làm; cử đi đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đúng đối tượng, số lượng… góp phần nâng cao năng lực, trình độ, giúp cho đội ngũ này cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, song song với việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, huyện Tuần Giáo thực hiện chặt chẽ đánh giá chất lượng để có phương hướng sắp xếp và tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã còn yếu về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Bài, ảnh: Hải Phong
Bình luận

Tin khác