Toàn tỉnh

4 hợp tác xã tham gia thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc

09:36 - Thứ Hai, 10/09/2018 Lượt xem: 7393 In bài viết

ĐBP - Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2354/KH-UBND về triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn, giai đoạn 2018-2020 (gọi là mô hình  đưa cán bộ trẻ về làm việc).

Theo đó, Ðiện Biên sẽ có 4 HTX tham gia mô hình thí điểm này. Mỗi HTX sẽ có 1 người được hỗ trợ; kinh phí lấy từ nguồn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hàng năm. Thời gian thí điểm thực hiện mô hình từ năm 2018 - 2020. Việc tuyển dụng cán bộ thí điểm do HTX nông nghiệp tự chủ trên cơ sở các nguyên tắc: chỉ áp dụng đối với HTX tuyển dụng cán bộ chuyên môn hoặc cán bộ chuyên môn mới đã làm việc tại HTX từ thời điểm Thông tư số 340/2016/TT-BTC có hiệu lực thi hành; chuyên môn của cán bộ kỹ thuật được tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của HTX theo phân loại tại Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn phân loại và đánh giá HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc tuyển dụng ưu tiên các trường hợp: cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ KHKT vào SXKD phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX; có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, HTX; là con em thành viên HTX, sống ở địa phương; được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học chuyên ngành khác nhau, thạc sỹ, tiến sỹ); có cam kết công tác lâu dài tại HTX.

Chí Nghĩa
Bình luận

Tin khác

Back To Top