Thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT

09:23 - Thứ Hai, 10/09/2018 Lượt xem: 7102 In bài viết

ĐBP - Ngày 15/6/2018 Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 772/QÐ-BHXH về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, theo đó thời hạn giải quyết và thành phần hồ sơ đề nghị cấp lại, đổi thẻ BHYT được quy định cụ thể như sau:

1. Thời hạn cấp lại, đổi thẻ BHYT

+ Trường hợp không thay đổi thông tin: Không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (Kể từ 1/1/2019: trả trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định).

+ Trường hợp thay đổi thông tin: Không quá 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

+ Người tham gia đang điều trị tại các cơ sở Khám chữa bệnh: trả trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Thành phần hồ sơ cấp lại, đổi thẻ BHYT

2.1. Ðối với người tham gia

2.1.1. Cấp lại, đổi thẻ BHYT do hỏng, mất hoặc do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

Lưu ý: Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào tháng đầu quý.

2.1.2. Ðổi thẻ BHYT do được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn; đổi thẻ BHYT do điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh, giới tính

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn; đổi thẻ BHYT do điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh, giới tính; đổi thẻ BHYT do bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống đối với người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo: Bổ sung giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quyết định số 595/QÐ- BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam.

2.2. Ðối với đơn vị

Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

- Lưu ý: Thành phần hồ sơ nêu trên nếu không quy định là bản chính thì có thể nộp bản chính, bản sao kèm bản chính để đối chiếu, bản sao được chứng thực hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc.

- Thành phần hồ sơ đối với trường hợp đề nghị cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT (trừ trường hợp điều chỉnh nhân thân, bổ sung mã đối tượng sinh sống) nếu người tham gia không có giấy tờ nêu trên mà có các giấy tờ liên quan để chứng minh làm căn cứ điều chỉnh như: giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng; cựu chiến binh theo quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh; người tham gia kháng chiến... thì đơn vị nộp các giấy tờ này cho cơ quan BHXH để xem xét giải quyết (không ghi vào Bảng kê hồ sơ).

Nguyễn Thị Trinh
Bình luận
Back To Top