Dấu ấn một nhiệm kỳ

09:10 - Thứ Hai, 10/09/2018 Lượt xem: 7046 In bài viết

ĐBP - Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân (HND) trong phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm kỳ 2013 - 2018 các cấp HND từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Hội; tích cực vận động cán bộ, hội viên, nông dân đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nâng cao vai trò trách nhiệm của HND trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, chủ động phối hợp với các sở, ngành thực hiện các chương trình Ðề án Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tái định cư Thủy điện Sơn La...

Trên cơ sở 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội phát động, HND tỉnh đã vận dụng linh hoạt và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, từ đó phát huy tính tích cực và huy động sự tham gia của cán bộ, hội viên, nông dân.

 

Ðồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình trồng bưởi da xanh tại thôn 17c, xã Thanh Xương (huyện Ðiện Biên). Ảnh:  C.T.V

Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, HND tỉnh đã phát động mạnh mẽ phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đến 100% cơ sở hội; vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, liên kết sản xuất cánh đồng mẫu lớn. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội giúp hội viên, nông dân vay vốn sản xuất với tổng số tiền trên 800 tỷ đồng cho gần 25.000 hộ vay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh xây dựng 28 dự án với tổng số tiền 13,842 tỷ đồng cho trên 600 hộ nông dân vay để liên kết sản xuất hàng hóa theo nhóm hộ, góp phần nâng cao thu nhập giúp hàng nghìn hộ nông dân vươn lên thoát nghèo.

Vai trò của tổ chức Hội trong xây dựng nông thôn mới được phát huy rõ nét thông qua việc các cấp Hội chủ động đăng ký tham gia 2 - 3 phần việc cụ thể như: Vận động hội viên, nông dân tham gia mô hình liên kết sản xuất, vệ sinh môi trường nông thôn, đường nông dân tự quản... vận động nông dân đóng góp ngày công, hiến đất, với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp HND chủ động phối hợp với lực lượng vũ trang tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân tham gia xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm về số lượng, chất lượng; vận động con em nông dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, cột mốc; phát hiện tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh nơi cư trú...

Phát huy những kết quả, thành tích đạt được, bước sang nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đảng bộ, chính quyền nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới. HND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, nghị quyết của Ðảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết của Hội, giáo dục truyền thống yêu nước; giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động HND các cấp, đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, thành lập các chi hội nghề nghiệp, quan tâm đến lợi ích thiết thực của nông dân. Củng cố và xây dựng tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các chi, tổ hội, điều chỉnh quy hoạch cán bộ kịp thời. Ðẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua của Hội, chú trọng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Vận động và hướng dẫn hội viên, nông dân phát huy nội lực tham gia tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu thị trường; tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị phát triển xây dựng cánh đồng lớn, để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động cán bộ, hội viên đóng góp nguồn lực, đất đai xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, Hội đảm nhận thực hiện một số việc cụ thể trong các nội dung xây dựng nông thôn mới; cùng với chính quyền và các ngành tích cực tham gia thực hiện để đạt số xã về đích nông thôn mới theo đúng kế hoạch của tỉnh đề ra.

HND các cấp tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, lựa chọn những nội dung công việc phù hợp để tham gia giám sát theo Quyết định 217 và 218-QÐ/TW của Bộ Chính trị. Nhân rộng các mô hình điểm, câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các câu lạc bộ trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp lý cho hội viên tại cơ sở, thường xuyên nắm chắc tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp với các cấp, ngành trong việc hỗ trợ, tư vấn dịch vụ cho hội viên, nông dân để phát triển sản xuất. Phối hợp tốt với lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Cao Thị Tuyết Lan

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh
Bình luận

Tin khác

Back To Top