Góc nhìn nhà báo

Ðừng quá phụ thuộc vào đất

08:48 - Thứ Năm, 06/09/2018 Lượt xem: 11002 In bài viết

ĐBP - Những năm gần đây, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố đã có sự chuyển biến tích cực. Hàng năm, cơ bản các địa phương đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao thu ngân sách. Ðây là tín hiệu đáng mừng, dấu hiệu tích cực đánh dấu sự tăng trưởng nền kinh tế của địa phương. 

Trong các nguồn thu thì đấu giá quyền sử dụng đất (gọi tắt là đấu giá) là nguồn thu lớn góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được nhiều huyện chú trọng. Ví dụ 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Thuế huyện Ðiện Biên thu được 41 tỷ đồng, trong đó có gần 11 tỷ đồng từ tiền đấu giá đất; Tuần Giáo thu 10,5/22 tỷ đồng từ đấu giá đất; Mường Nhé thu 3/6,5 tỷ đồng từ đấu giá đất; cao nhất là huyện Ðiện Biên Ðông 14,5/20 tỷ đồng là thu tiền sử dụng và đấu giá đất... Tuy nhiên, xét về bản chất thì đây không phải là nguồn thu từ giá trị gia tăng, xuất phát từ các hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ là tức thời, vì vậy không phải nguồn thu bền vững. Bởi, đất đai là tài nguyên có giới hạn. Do vậy, theo thời gian quỹ đất giảm, nguồn thu từ đất không còn duy trì sẽ ảnh hưởng đến thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tăng thu từ đất đai là do áp lực hoàn thành chỉ tiêu giao thu hàng năm. Nếu không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến thành tích thi đua cả huyện. Vì vậy, hàng năm các địa phương đã giao cho các phòng, ban chuyên môn thống kê, rà soát kế hoạch sử dụng đất, diện tích đất đai trên địa bàn, tạo mặt bằng sạch để đưa vào đấu giá. Bên cạnh đó, cũng có nguyên nhân do các nguồn thu khác rất thấp, đặc biệt hoạt động sản xuất, kinh doanh cầm chừng nên công tác thu gặp nhiều khó khăn, vì vậy phải tăng cường nguồn thu từ đất.

Hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ hàng đầu cần nỗ lực nhưng không nên phụ thuộc việc đấu giá đất mà phải tăng thu ngân sách từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Bởi nguồn thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh mới bền vững. Thiết nghĩ rằng: tạo điều kiện thuận lợi, cơ chế thông thoáng để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của các hộ dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn cũng là một giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Quốc Huy
Bình luận