Cục Thuế tỉnh

Ðẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

08:57 - Thứ Tư, 05/09/2018 Lượt xem: 7246 In bài viết

ĐBP - Cải cách thủ tục hành chính thuế là yêu cầu bức thiết đặt ra trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng của công tác cải cách thủ tục hành chính đối với sự phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, trong những năm qua, ngành Thuế tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện lĩnh vực này. Kết quả cho thấy đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.

Thực hiện đề án và kế hoạch hành động hàng năm của UBND tỉnh, chỉ đạo của Tổng cục Thuế về việc tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, những năm qua, ban lãnh đạo Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính và chính sách thuế tại trụ sở các cơ quan thuế và trên Trang thông tin của Cục Thuế tỉnh tại địa chỉ: http://dienbien.gdt.gov.vn. Cơ quan thuế thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản quy định về thủ tục hành chính, chính sách thuế đến người nộp thuế. Ðồng thời, thực hiện đa dạng hình thức tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế như: Hỗ trợ qua điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế, trả lời bằng văn bản; hỗ trợ bằng hình thức tập huấn chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, đưa thông tin lên Báo Ðiện Biên Phủ, Ðài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, phát tờ rơi, công khai thủ tục hành chính để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang tích cực, tăng cường chỉ đạo các đơn vị trong ngành rà soát lại các thủ tục hành chính liên quan đến người nộp thuế, thực hiện rà soát nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Theo báo cáo đánh giá chỉ số PCI của tỉnh Ðiện Biên năm 2017 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố đạt 60,57 điểm. Năm 2018, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giao chỉ tiêu các ngành phải thực hiện phấn đấu tăng 4,57 điểm so với năm 2017, đồng thời UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành tập trung cải thiện các chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia năm 2018 tăng thêm từ 8 - 18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới.

Ðể góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh và nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng, chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc và ý kiến đóng góp, kiến nghị của người nộp thuế. Từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách thuế của doanh nghiệp và người nộp thuế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong thực hiện chính sách, pháp luật thuế và thủ tục hành chính thuế.

Bên cạnh đó Cục Thuế tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Phòng Ðăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch và Ðầu tư) để rút ngắn thời gian thực hiện việc cấp mã số thuế cho các doanh nghiệp mới thành lập. Cơ quan thuế cũng đã cung cấp phần mềm kê khai thuế miễn phí để hỗ trợ doanh nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử. Ðặc biệt, triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành Thuế tỉnh đã vận hành hiệu quả ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) trong toàn tỉnh; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử. Ðến nay, toàn tỉnh đã có 100% doanh nghiệp kê khai và đăng ký nộp thuế điện tử. Với những nỗ lực phấn đấu cho công tác thuế nói chung và cải cách thủ tục hành chính thuế nói riêng, ngành Thuế tỉnh đã đóng góp tích cực trong việc nâng cao chỉ số PCI của tỉnh nhà.

TTHT
Bình luận

Tin khác

Back To Top