Sín Thầu với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

08:48 - Thứ Tư, 29/08/2018 Lượt xem: 6515 In bài viết
ĐBP - Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) đã tích cực triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDÐKXDÐSVH) với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp gắn liền với đời sống, tinh thần người dân.

Ðến bản Tả Kố Khừ vào những ngày đầu thu, trò chuyện với Trưởng bản Khoàng Cà Chừ, chúng tôi được biết: Người dân Tả Kố Khừ bây giờ đã thay đổi nhiều trong suy nghĩ làm ăn, phát triển kinh tế, không còn “bám” vào nương để mưu sinh với cuộc sống du canh du cư; biết trồng lúa nước, cây công nghiệp, cây ăn quả và làm kinh tế trang trại... Ðặc biệt, trong thực hiện phong trào TDÐKXDÐSVH, bà con thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật Nhà nước, gìn giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; tích cực tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ. Năm 2017, toàn bản có 77/108 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Năm 2018 có 85 hộ đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Và đã 6 năm liên tục bản Tả Kố Khừ giữ vững danh hiệu “Bản văn hóa”.

Bà Pờ Mỳ Lế, Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu, cho biết: Xác định việc thực hiện phong trào TDÐKXDÐSVH là nhiệm vụ trọng tâm, do vậy cấp ủy Ðảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đã tích cực vận động, tuyên truyền người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước; chủ động hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân góp phần giữ vững an ninh trật tự, khơi dậy và thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc; bảo tồn văn hóa lễ hội đặc trưng, trang phục truyền thống của từng dân tộc. Ðồng thời, xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về ý nghĩa, tầm quan trọng và các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa, thôn, bản văn hoá bằng nhiều hình thức, như: Băng rôn, khẩu hiệu, lồng ghép vào các buổi họp dân để nâng cao nhận thức cho bà con…

Từng bước nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện bình xét, đề nghị công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được UBND xã thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Hiện nay, xã đã xây dựng và có nhiều gia đình được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; tích cực tham gia phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Nếp sống văn minh trong việc tang và lễ hội”... Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào xây dựng thôn, bản văn hóa, UBND xã đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; xây dựng quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang và lễ hội. Năm 2017, toàn xã có hơn 200 hộ đạt “Gia đình văn hóa”; 4/7 bản đạt danh hiệu “Bản văn hóa”. Tiêu biểu, như bản A Pa Chải, Tả Kố Khừ... Thông qua, các phong trào đã khơi dậy ý thức, trách nhiệm cộng đồng dân cư; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo ra những chuyển biến cơ bản trong xây dựng nếp sống, môi trường văn hóa lành mạnh. Cùng với đó, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” xã đã vận động, tuyên truyền người dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất chung sức hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa được bà con tích cực tham gia, như: Dọn dẹp đường làng ngõ xóm, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng... Ðến nay, xã đã đạt được 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Có thể thấy rằng, việc khơi dậy và phát huy hiệu quả phong trào TDÐKXDÐSVH ở xã Sín Thầu đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho người dân; đẩy lùi các tệ nạn xã hội ra khỏi cộng đồng. Từ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nhân rộng các điển hình tiên tiến để quần chúng nhân dân học tập và noi theo.

Phương Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top