Chỗ dựa vững chắc giúp hội viên thoát nghèo

08:38 - Thứ Tư, 29/08/2018 Lượt xem: 9512 In bài viết
ĐBP - Nhiệm kỳ 2012 - 2018, Hội Nông dân huyện Tủa Chùa có nhiều hoạt động tích cực, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu sâu sát nguyên nhân đói nghèo của hội viên, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến khoa học kỹ thuật, tư vấn cách sử dụng vốn vay, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu thị trường... Hội các cấp phối hợp với cấp ủy chính quyền, tổ chức đoàn thể, tranh thủ các nguồn lực, tổ chức thực hiện đầu tư, hỗ trợ đời sống, phát triển sản xuất cho hội viên. Hội Nông dân thực sự là chỗ dựa vững chắc, tạo điều kiện cho hội viên nâng cao chất lượng đời sống, xóa đói giảm nghèo.

 

Bản Sín Sủ, xã Xá Nhè có nhiều mô hình kinh tế VAC, giúp hội viên có thu nhập ổn định và thoát nghèo.

Một trong những hoạt động tích cực hiệu quả của các cấp hội nông dân huyện Tủa Chùa là đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp tổ chức thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; quan tâm động viên khuyến khích hội viên phát huy nội lực, khắc phục khó khăn chủ động vượt khó, vươn lên trong lao động sản xuất. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tủa Chùa, cho biết: Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng thực hiện tốt việc đầu tư hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, triển khai các chương trình, dự án, mô hình khuyến nông, khuyến ngư, chế độ chính sách về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Ðảng, Nhà nước tới hội viên. Trong 5 năm qua (2012 - 2018), hội viên nông dân toàn huyện đã nhận được hơn 517 tấn lúa giống, ngô, đậu tương, gần 57 nghìn con giống gia cầm hỗ trợ để phát triển nông nghiệp. Hội Nông dân huyện đã thành lập “Quỹ Hỗ trợ nông dân”, đến thời điểm năm 2017 quỹ có 800 triệu đồng; trong đó nguồn quỹ từ hỗ trợ của huyện 300 triệu đồng. Hội đã xây dựng 2 mô hình phát triển chăn nuôi trâu sinh sản, cho 10 hộ hội viên của bản Kép, xã Mường Ðun, vay tổng số tiền 300 triệu đồng, mua 12 con trâu giống; cho 5 hộ hội viên bản Cáng Tỷ, xã Sín Chải vay 200 triệu đồng, mua 12 con bò sinh sản. Ðến nay cả 2 mô hình chăn nuôi đang phát triển tốt. Hội Nông dân cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân cho 56 tổ vay vốn, với 2.078 hội viên được vay với lãi suất ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề với tổng dư nợ hơn 74 tỷ đồng. Hội phối hợp với Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện... tập huấn kiến thức kỹ thuật, dạy nghề, phổ biến kinh nghiệm kỹ thuật canh tác cây trồng, chăm sóc vật nuôi, chế biến, tiêu thụ nông sản cho nông dân; tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu kết nối với các địa phương, thị trường góp phần tiêu thụ sản phẩm hàng hóa cho nông dân.

Các hoạt động tích cực của hội đã góp phần giảm đáng kể tỷ lệ hộ nghèo của huyện: Hộ nghèo năm 2011 của huyện là 69,52%, năm 2015 giảm còn 48,8%; toàn huyện có 43 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 143 hộ cấp huyện, 454 hộ cấp cơ sở.

Với cách làm hiệu quả, Hội Nông dân huyện Tủa Chùa thực sự là chỗ dựa vững chắc giúp hội viên có động lực vươn lên trong lao động sản xuất, từng bước xóa nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng đời sống.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top