Thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018 - 2019

09:27 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 9057 In bài viết
ĐBP - Ðể triển khai kịp thời bảo hiểm y tế (BHYT) cũng như đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh, ngày 15/8/2018, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh ban hành Công văn số 823/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thu BHYT HSSV năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ðối tượng tham gia là HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh (trừ HSSV đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT.

Mức đóng BHYT của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở, cụ thể:

1.390.000 đồng x 4,5% = 62.550 đồng/tháng

Tại Ðiện Biên, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50% mức đóng (trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng). Như vậy HSSV tại Ðiện Biên sẽ được hỗ trợ mức đóng là:

62.550 đồng/tháng x 50% = 31.275 đồng/tháng

Cơ sở giáo dục thu tiền phần HSSV đóng:

62.550 đồng/tháng x 50% = 31.275 đồng/tháng

Việc cấp thẻ BHYT HSSV năm học 2018 - 2019 cũng có nhiều thay đổi so với năm học trước. Theo đó, đối với HSSV chưa được cấp mã số BHXH, cơ quan BHXH thực hiện cấp mã số BHXH và in thẻ BHYT gửi về trường học cho HSSV; đối với HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo cấp mã số BHXH, khi tiếp tục tham gia, cơ quan BHXH thực hiện ghi giá trị sử dụng của thẻ BHYT mới vào cơ sở dữ liệu và không in lại thẻ BHYT. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ sở giáo dục phản ánh kịp thời về cơ quan BHXH để xem xét, hướng dẫn bổ sung.

Thúy Quỳnh (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top