Bảo hiểm Xã hội tỉnh

Triển khai dịch vụ nhắn tin SMS trên mạng di động

09:26 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 8872 In bài viết

Ðể đảm bảo đôn đốc thu hiệu quả hơn và đưa chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đến từng người lao động, BHXH tỉnh triển khai dịch vụ nhắn tin SMS trên mạng di động. Theo đó, ngày 9/8, BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch số 808/KH-BHXH về việc thực hiện gửi tin nhắn SMS (Brandname) trên mạng di động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động và người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kế hoạch triển khai gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ tháng 9/2018, triển khai tới các đơn vị, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thuộc khối Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH TP. Ðiện Biên Phủ quản lý.

Giai đoạn 2: Từ tháng 10/2018, triển khai tới các đơn vị, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thuộc BHXH các huyện, thị còn lại.

Ðối tượng gửi tin nhắn bao gồm các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHYT hộ gia đình theo các số điện thoại đã đăng ký với cơ quan BHXH.

Nội dung của tin nhắn sẽ bao gồm: Thông báo tình hình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp của đơn vị (trong đó, tập trung vào các đơn vị nợ đọng từ 2 tháng trở lên); thông báo các văn bản hướng dẫn, quy định mới trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT; thông báo về tiến độ giải quyết các đơn thư, khiếu nại hoặc liên quan đến việc giải quyết chính sách, chế độ cho các đối tượng tham gia; thông báo thời điểm đến hạn đóng tiền của đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình...

Dự kiến thời gian gửi tin nhắn sẽ làm 2 đợt: ngày mùng 5 và 20 hàng tháng.

Trần Thị Thu (BHXH tỉnh)
Bình luận
Back To Top