Có được tham gia BHXH tự nguyện khi đã đóng BHXH đủ 20 năm không?

09:25 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 7132 In bài viết

ĐBP - Hỏi: Tôi sinh năm 1965, có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc 25 năm. Tính đến năm 2020 tôi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian tham gia BHXH bắt buộc 27 năm. Ðược biết pháp luật về BHXH cho phép người lao động đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tăng tỷ lệ hưởng lương hưu. Vậy tôi có thể đóng thêm BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng lương hưu đạt tỷ lệ 75% tiền lương đóng BHXH không?

Bà Phạm Thị Hòa (TP. Ðiện Biên Phủ)

Trả lời:

Căn cứ Khoản 4, Ðiều 2, Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc.

Khoản 2, Ðiều 9, Nghị định số 134/2015/NÐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện: Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức quy định (3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 1 năm, 1 lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm) cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu theo quy định tại Ðiểm e, Khoản 1, Ðiều này.

Ðiểm e, Khoản 1, Ðiều 9, Nghị định số 134/2015/NÐ-CP quy định: Ðóng 1 lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Ðối chiếu với những quy định nêu trên, việc tham gia BHXH tự nguyện chỉ trong thời gian người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; việc đóng BHXH tự nguyện tiếp để đủ điều kiện hưởng lương hưu được quy định chỉ đóng đến khi đủ 20 năm và thời gian đóng thêm không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, trường hợp của bà Hòa đã có thời gian tham gia BHXH bắt buộc đến khi nghỉ hưu là 27 năm, nên không thuộc đối tượng đóng tiếp BHXH tự nguyện để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí đạt tỷ lệ 75% như bà mong muốn.

Hồng Gấm (BHXH tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top