Chú trọng tiếp đón, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

08:36 - Thứ Hai, 27/08/2018 Lượt xem: 5411 In bài viết
ĐBP - Xác định tiếp công dân, xử lý giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện quy chế dân chủ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, những năm qua, huyện Tủa Chùa đã quan tâm chú trọng việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Ðồng thời, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động nắm chắc tình hình, nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình phụ trách quản lý.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chánh Văn phòng UBND, Trưởng Ban tiếp công dân huyện Tủa Chùa, cho biết: Ban cũng như các cơ quan, phòng, ban quản lý Nhà nước, UBND các xã, thị trấn huyện Tủa Chùa luôn quan tâm nỗ lực giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, duy trì định kỳ lịch tiếp công dân. Theo đó lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân 2 ngày/tháng, vào ngày thứ 6 của tuần thứ 2 và tuần thứ 4. Lãnh đạo HÐND huyện tiếp vào ngày thứ 6 của tuần thứ nhất và tuần thứ 3 hàng tháng. Hoạt động thường xuyên này góp phần hạn chế ngăn ngừa tiêu cực tại cơ sở, cơ quan công quyền, tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp, giảm thiểu tình trạng bức xúc, dư luận xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cộng đồng dân cư. Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức xã hội, pháp luật cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp, trả lời ý kiến đơn thư công dân. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tiếp công dân của UBND huyện đã tiếp 19 lượt, 35 công dân. Nội dung công dân phản ánh kiến nghị tập trung vào chế độ, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai... Nội dung phản ánh được các phòng, ban chuyên môn trả lời, giải quyết xử lý kịp thời. Cũng thời gian trên, UBND các xã, thị trấn của huyện đã tiếp 58 lượt, 81 công dân; Ban Tiếp công dân huyện tiếp nhận 17 đơn, trong đó 1 đơn tố cáo; các xã, thị trấn tiếp nhận 63 đơn, đã thụ lý giải quyết 43 đơn, đang giải quyết 9 đơn, 5 đơn người dân tự nguyện xin rút đơn. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp nhận 7 đơn kiến nghị của công dân, trong đó tập trung các lĩnh vực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thuê mượn đất, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở tại các xã... Phòng Giáo dục và Ðào tạo tiếp nhận 2 đơn, Phòng Nội vụ 1 đơn.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu (chủ tịch UBND) các xã: Mường Báng, Xá Nhè, Tả Sìn Thàng và thị trấn huyện. Ngoài ra, UBND và Tòa án Nhân dân huyện xây dựng quy chế phối hợp giải quyết những vụ án hành chính, dân sự trên địa bàn.

Có thể nói, huyện Tủa Chùa đã thực hiện tốt việc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo” đến mọi cấp, ngành và toàn dân. Huyện cũng thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, không ngừng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, chất lượng giải quyết các vụ việc cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp, giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền các cấp với tổ chức, công dân. Những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội ở cơ sở và cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện được giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiến Dũng
Bình luận

Tin khác