Ðối tượng đang hưởng lương hưu là vợ liệt sĩ có được đổi mã quyền lợi trên thẻ BHYT

08:47 - Thứ Hai, 20/08/2018 Lượt xem: 7588 In bài viết

Hỏi: Tôi là vợ liệt sĩ không tái giá. Tháng 12/2017, tôi nghỉ hưu, được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ký hiệu HT3. Vậy tôi có thể đổi thẻ BHYT hưởng theo quyền lợi của đối tượng thân nhân liệt sĩ không?

Lò Thị Lả, xã Thanh Hưng (huyện Ðiện Biên)

Trả lời:

Căn cứ Ðiểm 2, Khoản 15, Ðiều 1, Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 7, thông qua ngày 13/6/2014 quy định: “Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất”.

Trường hợp của bà thuộc diện tham gia BHYT theo đối tượng người hưởng lương hưu hàng tháng, đồng thời, thuộc đối tượng thân nhân liệt sĩ. Vì vậy, bà được đổi thẻ BHYT theo mã quyền lợi hưởng BHYT của đối tượng thân nhân liệt sĩ, có ký hiệu ghi trên thẻ BHYT là HT2, được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng BHYT.

Ðề nghị bà liên hệ với BHXH huyện Ðiện Biên nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ BHYT theo quy định.

Nguyễn Thị Trinh (BHXH tỉnh)
Bình luận

Tin khác

Back To Top