Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trong tình hình mới

09:05 - Thứ Sáu, 17/08/2018 Lượt xem: 7188 In bài viết
ĐBP - Là tỉnh duy nhất cả nước có đường biên giới giáp 2 quốc gia Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Trung Quốc, Ðiện Biên có 29 xã biên giới thuộc 4 huyện - nơi tập trung chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Ðây là địa bàn các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tuyên truyền hoạt động thành lập “Vương quốc Mông”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo với ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Các hoạt động di cư tự do, xuất cảnh trái phép, vận chuyển trái phép chất ma túy... diễn biến phức tạp. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), tỉnh ta luôn chú trọng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh (QP-AN), đặc biệt là xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) vững chắc.

Ðại tá Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: Xây dựng thế trận QPTD phải bảo đảm liên hoàn, vững chắc cả bề rộng và chiều sâu; kết hợp giữa thế trận tại chỗ với cơ động, thế trận rộng khắp với trọng điểm, nhất là trên hướng, địa bàn chiến lược. Ðồng thời, coi trọng xây dựng “thế trận lòng dân” làm nền tảng phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

Trước hết, phải xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần vững mạnh, làm nền tảng xây dựng thế trận QPTD. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp xây dựng Ðề án 84 của tỉnh về “Xây dựng điểm dân cư tập trung; bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số; bảo vệ và phát triển rừng vành đai trên địa bàn tỉnh Ðiện Biên đến năm 2020”. Ðồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc về chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, đường lối QPTD, chiến tranh nhân dân và nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh trong tình hình mới.

Với chức năng là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục QP - AN tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và đổi mới phương pháp giáo dục, phổ biến kiến thức QP - AN cho toàn dân. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh đã tổ chức 10 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 3 cho 554 người; chỉ đạo hội đồng giáo dục QP - AN cấp huyện tổ chức 141 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 4 cho 8.199 người; 7 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho 270 người là trưởng bản, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư; giáo dục kiến thức QP - AN cho 34.629 học sinh, sinh viên. Nội dung bồi dưỡng tập trung về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng KVPT; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; xác định đối tác, đối tượng trong thời kỳ hội nhập hiện nay; Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự...

Nội dung quan trọng tiếp theo là xây dựng tiềm lực kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực QP - AN. Ðây là nhân tố không thể thiếu để tăng cường sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành xây dựng quy hoạch, dự án phát triển KT - XH gắn với quy hoạch thế trận KVPT. Tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, ưu tiên các ngành, nghề có tính lưỡng dụng vừa đáp ứng nhu cầu sản xuất thời bình, vừa sẵn sàng chuyển sang sản xuất các mặt hàng phục vụ thời chiến. Các dự án trồng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng được gắn với quy hoạch xây dựng các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương trong KVPT. Quy hoạch phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ dân sinh, phát triển KT - XH gắn với nhiệm vụ xây dựng KVPT. Hệ thống giao thông được đầu tư nâng cấp bảo đảm yếu tố cơ động, tạo thế trận liên hoàn vững chắc trong KVPT. Các dự án có liên quan đến yếu tố nước ngoài đều được các cơ quan chức năng thẩm định chặt chẽ, cấp phép đúng quy định.

Nội dung trọng yếu thứ ba là xây dựng thế trận quân sự liên hoàn, vững chắc, làm nòng cốt trong xây dựng thế trận QPTD. Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng KVPT tỉnh vững chắc cả về chính trị, KT - XH và QP - AN, tạo tiềm lực và lực lượng tại chỗ đủ sức bảo vệ địa bàn trong mọi tình huống. Lực lượng thường trực được xây dựng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; lực lượng dân quân tự vệ được tổ chức “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ 2,5% so với dân số; lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ. Ðồng thời, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng: quân sự, công an, biên phòng trong diễn tập KVPT; cứu hộ, cứu nạn; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thành công diễn tập KVPT tỉnh năm 2017; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức huấn luyện, diễn tập quân sự cho các đối tượng; nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ, khả năng hiệp đồng của các lực lượng trong KVPT. Kết quả 100% các cuộc diễn tập đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Công tác quy hoạch xây dựng hệ thống kho, trạm hậu cần, kỹ thuật đảm bảo gắn với quy hoạch phát triển KT - XH, phù hợp với quy hoạch thế trận quân sự của tỉnh và quy hoạch thế trận hậu cần, kỹ thuật của Quân khu.

Hà Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top