Xã luận

Tự hào về mùa thu Cách mạng Tháng Tám

08:26 - Thứ Sáu, 17/08/2018 Lượt xem: 6786 In bài viết
ĐBP - Mỗi độ mùa thu Tháng Tám về, người dân Việt Nam lại xốn xang cảm xúc yêu thương và rất đỗi tự hào khi nhớ về ngày tháng lịch sử (19/8/1945). Mùa thu năm ấy, cả dân tộc Việt Nam muôn người như một. Với ý chí căm thù giặc sâu sắc, đã nhất tề đứng lên chống lại thực dân, phong kiến, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðã 73 năm trôi qua (19/8/1945 - 19/8/2018) nhưng mùa thu Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi là niềm tự hào của Ðảng, của quân và dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử ghi nhận, ngày 9/3/1945, Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Ðông Dương. Ngày 12/3/1945, Ban Thường vụ Trung ương Ðảng tổ chức hội nghị mở rộng ở Ðình Bảng (Bắc Ninh) kịp thời ra chỉ thị: Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Nhận thấy thời cơ đã đến, ngày 13/8/1945, Hội nghị toàn quốc của Ðảng Cộng sản Ðông Dương chính thức khai mạc tại Tân Trào (Tuyên Quang), và quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ Nhật và bè lũ tay sai.

Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn 20 triệu đồng bào ta nhất tề đứng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa long trời lở đất. Chỉ trong vài tuần tổng khởi nghĩa, chúng ta đã giành chiến công vang dội trong cả nước. Từ Lạng Sơn, đến Cà Mau, từ vùng nông thôn miền núi, đồng bằng đến các thành phố: Hà Nội, Huế, Sài Gòn... toàn bộ chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2/9/1945, khi Nhật Bản đầu hàng đồng minh, thì tại Quảng trường Ba Ðình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Ðộc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

73 năm qua, Cách mạng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt, với những thử thách vô cùng to lớn. Nhưng dù ở giai đoạn nào, dù thử thách cam go đến bao nhiêu, khi Ðảng và Nhà nước ta biết dựa vào nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân mà phục vụ, mọi việc đều được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nên đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Ðất nước độc lập, chúng ta đã bước vào giai đoạn đổi mới được hơn 30 năm, nhưng bài học lịch sử trong Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Ðó là bài học tin ở sức dân, dựa vào dân, không phân biệt thành phần giai cấp, tôn giáo, sĩ, nông, công, binh. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám đã hoà cùng dòng chảy lịch sử, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, đưa dân tộc ta, đất nước ta từ chỗ không có tên trên bản đồ trên thế giới trở thành một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, yêu chuộng hòa bình, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Người Việt Nam dù sống và làm việc trên mọi miền Tổ quốc hay ở nước ngoài đều khắc sâu trong tâm khảm về một “Mùa thu Cách mạng”. Tự hào về cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là niềm tự hào của những trái tim yêu Tổ quốc, yêu hoà bình và những ước mơ về ngày mai tươi đẹp.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân tập trung cao độ, nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Ðại hội XII của Ðảng đã đề ra. Cùng với đó là thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Từ Trung ương xuống địa phương thực hiện nhất quán quan điểm chỉ đạo, lãnh đạo, nói đi đôi với làm. Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, chú trọng đến công tác xây dựng Ðảng, củng cố hệ thống chính trị, mở rộng các mối quan hệ ngoại giao; giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền lãnh thổ. Biết bố trí và khuyến khích sử dụng người tài, nhân tố điển hình trong công việc. Người có công được khen thưởng xứng đáng, kịp thời, người có tội xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm với cấp nào, đối tượng nào như thời gian qua sẽ khẳng định được lòng tin của toàn thể nhân dân với Ðảng. Khi hàng triệu con tim người Việt cùng chung nhịp đập, nhất trí nghe và làm theo thì đường lối đổi mới, độc lập dân tộc, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế của Ðảng sẽ thành công như mong đợi.

Ðiện Biên Phủ
Bình luận
Back To Top