Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ về dự án Luật Hành chính công

10:40 - Thứ Tư, 15/08/2018 Lượt xem: 7064 In bài viết

Sáng 14-8, Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan dự án Luật Hành chính công.

Sáng 14-8, Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan dự án Luật Hành chính công.

Đồng chí Trần Thị Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công chủ trì hội thảo.

 

Theo báo cáo của Ban soạn thảo, từ năm 2011 đến tháng 8-2015, mỗi năm Chính phủ ban hành trên 130 nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Các bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền và phối hợp ban hành trên 700 thông tư và thông tư liên tịch. Chính quyền địa phương ban hành trên 1.000 nghị quyết, quyết định để cụ thể hóa các văn bản pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Trong số các văn bản đó có nhiều văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về dịch vụ công, cung ứng dịch vụ công và các vấn đề khác liên quan đến hành chính công. 

Thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, đến nay, Chính phủ đã ban hành 18 nghị quyết. Theo đó, số thủ tục hành chính, giấy tờ công dân dự kiến đơn giản hóa là 1.066 thủ tục quy định tại 316 văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung.

Báo cáo cũng cho biết, các bộ, ngành đã hoàn thành thực thi phương án đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục hành chính, riêng năm 2018 đã cắt giảm hơn 700 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa và có phương án cắt giảm trên 1.300 danh mục sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, trên 2.400 điều kiện kinh doanh. Việc kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện nghiêm túc và phát huy hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2018, Văn phòng Chính phủ đã có ý kiến đối với 18 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định 154 thủ tục hành chính, trong đó, đề nghị không quy định 24 thủ tục, sửa đổi 117 thủ tục (chiếm trên 91,5% số thủ tục hành chính tại dự thảo)…

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính đã và đang góp phần cải thiện chỉ số môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia. 
P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top