Ðẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, BHYT

09:43 - Thứ Hai, 22/01/2018 Lượt xem: 8067 In bài viết
ĐBP - Năm qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ trong công tác hội, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai có hiệu quả chương trình phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh vận động hội viên tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Qua đó, góp phần tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT; từng bước xây dựng hệ thống BHXH, BHYT hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ông Vũ Văn Ðại, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, cho biết: Thực hiện chương trình phối hợp giữa BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh về tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT giai đoạn 2016 - 2020; Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo hội nông dân các cấp phối hợp với BHXH các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch; phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cấp hội lồng ghép nội dung tuyên truyền chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về BHXH, BHYT vào nhiệm vụ chung của hội nhằm phát huy vai trò của hội nông dân các cấp trong việc vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng theo hộ gia đình. Hàng năm, Hội Nông dân tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với các cấp hội kiểm tra, giám sát lồng ghép vào các hoạt động của hội định kỳ 6 tháng, 1 năm. Nội dung kiểm tra, giám sát được các cấp hội tập trung vào công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về BHXH, BHYT.

 

Hội viên Hội Nông dân xã Noong Hẹt (huyện Ðiện Biên) tham gia đối thoại chính sách, pháp luật BHXH năm 2017.

Ðể thay đổi tư duy, nâng cao nhận thức cho hội viên, cấp hội thường xuyên xây dựng nội dung tuyên truyền, cải tiến hình thức nhằm tạo sự mới mẻ, thu hút hội viên, nông dân tham gia BHYT, BHXH phù hợp với các nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, gắn việc tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, BHXH với nội dung của cuộc vận động xây dựng nông thông mới. Từ đó, giúp cán bộ, hội viên thấy được tính nhân văn, nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận, không vì mục tiêu tài chính, vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHYT, BHXH. Cùng với đó, các cấp hội cũng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, thực hiện mô hình về BHXH, BHYT; xây dựng hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT do hội nông dân các cấp thực hiện.

Sau 2 năm (bắt đầu từ năm 2016) triển khai chương trình phối hợp, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tập huấn, cấp chứng chỉ cho 42 đại lý thu BHXH, BHYT tại các huyện, thị, thành phố. Các cấp hội phối hợp với ngành BHXH mở 26 lớp tập huấn, 48 buổi tuyên truyền cho gần 6.000 hội viên, nông dân. Thông qua các lớp tập huấn, buổi sinh hoạt chi hội, tổ hội, câu lạc bộ nông dân với pháp luật, nông dân với dân số - kế hoạch hóa gia đình tại cộng đồng, các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước về BHXH, BHYT đã dần đi vào cuộc sống. Tính đến cuối năm 2017, hội nông dân các cấp đã vận động được 113 hội viên, nông dân tham gia BHXH tự nguyện và trên 4.500 hội viên tham gia BHYT.

Ông Vũ Văn Ðại cho rằng, nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về chính sách BHYT, BHXH là rất cần thiết, liên quan đến quyền và lợi ích của hội viên, do đó đội ngũ tuyên truyền viên đóng vai trò rất quan trọng. Chính vì thế, để làm công tác tuyên truyền, vận động các cấp hội luôn chọn những người có đủ phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao, gương mẫu trong việc làm và đời sống, đặc biệt là năng lực phương pháp truyền đạt thông tin. Ngoài 42 nhân viên đại lý thu BHYT, BHXH ở các cơ sở hội, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội chọn những hội viên, nông dân có khả năng tuyên truyền, vận động tốt tham gia vào đội ngũ tuyên truyền viên ở thôn bản, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Theo thông tin từ BHXH tỉnh, thực hiện công chương trình công tác năm 2017, BHXH tỉnh đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tính đến ngày 31/12/2017, số người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện là 567.892 người, tăng 13.974 người (đạt 100,1% kế hoạch BHXH Việt Nam giao). Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.249 người, tăng 278 người (đạt 99,12%); số người chỉ tham gia BHYT là 528.444 người, tăng 13.746 (đạt 100,11% kế hoạch BHXH Việt Nam giao).

Những kết quả trên là nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có đóng góp của các cấp hội nông dân. Công tác tuyên truyền, vận động nông dân tham gia BHXH, BHYT được các cấp hội phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức của nhân dân nói chung, cán bộ hội viên, nông dân nói riêng trong việc tham gia BHYT, BHXH.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top