Sinh hoạt tư tưởng

Nỗ lực còn dài

09:23 - Thứ Hai, 22/01/2018 Lượt xem: 6770 In bài viết
ĐBP - Nói đến Luật Bình đẳng giới hẳn chúng ta thấy quen, bởi luật được ban hành, thực hiện đã rất lâu rồi. Các giải pháp để luật có thể “thấm” vào cuộc sống cũng đã được mổ xẻ, cụ thể hóa và đưa đến từng cấp, ngành cụ thể, đối tượng phù hợp: Bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng; bình đẳng về điều kiện sống, tiếp cận xã hội, cơ hội phát triển...

Ở một số khía cạnh, vấn đề đã được cải thiện đáng kể. Nỗ lực tham gia vào thực hiện Luật Bình đẳng giới có nhiều cấp, ban, ngành, đoàn thể (lao động, thương binh và xã hội, y tế, giáo dục, tư pháp, hội phụ nữ, nông dân...) bằng khá nhiều hoạt động cụ thể. Kết quả là, mỗi năm có hàng trăm lớp tập huấn phổ biến kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; số học sinh nữ bỏ học ngày càng giảm; số trẻ em gái trong độ tuổi đến trường đạt cao; điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nữ giới, điều kiện tiếp cận giao lưu văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ...

Song vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện hiệu quả hơn Luật Bình đẳng giới không phải là chúng ta đã thực sự có bình đẳng. Chỉ riêng về bình đẳng giới trong gia đình, thì đây vẫn là vấn đề còn phải nỗ lực lâu dài, vì nó là câu chuyện thay đổi nhận thức, phong tục, tập quán. Bản thân rất nhiều đối tượng bị đối xử bất bình đẳng (phụ nữ) còn chưa nhận ra vấn đề, chưa sẵn sàng “đấu tranh” để phát huy vai trò, vị thế của mình, thì việc làm cho đối phương thay đổi là rất khó. Chưa kể, mỗi gia đình còn chịu sự ràng buộc lề thói, phong tục, sự tác động của dòng họ, xóm bản...

Và thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy trong các báo cáo định hướng, báo cáo hoạt động có cụm từ “tỷ lệ nữ đảm bảo không dưới 20 - 30%, tỷ lệ cán bộ, tỷ lệ đại biểu... đã đạt 25 - 30%, vượt so với nghị quyết đề ra...”. Nhìn một cách tích cực thì đó là một trong những nỗ lực quyết liệt để buộc cả hệ thống chính trị nghiêm túc thực hiện việc bình đẳng giới. Nhưng lật lại vấn đề thì cũng phải thấy rằng, đó cũng là thông điệp để nhận ra rằng chúng ta cần nỗ lực hơn và còn phải nỗ lực lâu dài để có thể hoàn thành.

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top