Sở Nội Vụ

Triển khai 8 nhiệm vụ và 8 giải pháp trọng tâm năm 2018

14:40 - Thứ Hai, 15/01/2018 Lượt xem: 8473 In bài viết
ĐBP - Sáng 15/1, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành và giao ban triển khai thực hiện Dự án 513 về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Điện Biên năm 2018.

 

Đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ trao Giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Năm 2018, Sở Nội vụ xác định tập trung triển khai 8 nhóm nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực ngành. Trong đó, đồng chí Lê Hữu Khang, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trong nhóm nhiệm vụ cải cánh hành chính, nhất là cải thiện một số cải cách hành chính theo hướng giữ vững và nâng cao chỉ số ParIndex của tỉnh; 3 nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế… Tập trung triển khai thực hiện Dự án 513 về hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh Điện Biên năm 2018, làm cơ sở giải quyết gọn vấn đề tranh chấp đất đai và hoàn thiện bản đồ địa giới hành chính mới.

Để thực hiện có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ đã xác định, ngành đề ra 8 giải pháp chủ yếu gồm: Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến các lĩnh vực công tác ngành; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bám sát các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra công tác nội vụ địa phương, đặc biệt chú trọng các nội dung liên quan đến công tác bổ nhiệm, tuyển dụng biên chế; chủ động phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các cấp, ngành; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đánh giá xếp loại công chức, viên chức theo đúng thực chất.

Để ghi nhận, động viên các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, Sở Nội vụ đã tặng Giấy khen cho 16 tập thể và 66 cá nhân. Ngoài ra, Ban Tôn giáo Chính phủ cũng tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp quản lý Nhà nước về tôn giáo năm 2017 cho 20 cá nhân.

Tin, ảnh: Hà Linh
Bình luận
Back To Top