Ðảm bảo tiến độ tiến tới Ðại hội Ðại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI

10:10 - Thứ Tư, 10/01/2018 Lượt xem: 6998 In bài viết
ĐBP - Xác định Ðại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nhằm đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Sau hơn 3 tháng tích cực triển khai, các công đoàn cơ sở (CÐCS) và công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức đại hội, hội nghị giữa nhiệm kỳ đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Bà Nguyễn Thị Tám, Trưởng ban Tổ chức, Liên đoàn Lao động (LÐLÐ) tỉnh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Thường vụ LÐLÐ tỉnh, các LÐLÐ huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, hội nghị đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của LÐLÐ tỉnh. Nhìn chung việc tổ chức đại hội CÐCS trong tỉnh đã đảm bảo mục đích, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Ngoài kết quả đạt được, một số đơn vị đoàn chủ tịch điều hành còn lúng túng, không khí đại hội ở một số đơn vị còn trầm.

 

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị rút kinh nghiệm sau Ðại hội điểm LÐLÐ huyện Mường Ảng.

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm (diễn ra từ 11 - 12/12/2017), LÐLÐ huyện Mường Ảng đã làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Chuẩn bị đầy đủ các văn kiện trình đại hội, nhân sự giới thiệu tham gia ban chấp hành, ban thường vụ, các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch LÐLÐ huyện khóa IX trình đại hội đảm bảo theo đúng quy trình, quy định... Ðại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Theo báo cáo của LÐLÐ tỉnh, đến ngày 5/1, toàn tỉnh có 1.063/1.069 CÐCS tổ chức xong đại hội và hội nghị, đạt 97% (trong đó 917/923 CÐCS tổ chức đại hội; 146/146 CÐCS tổ chức hội nghị); đối với Công đoàn cấp trên cơ sở, hiện nay, có 4/13 đơn vị đã tổ chức xong đại hội, gồm liên đoàn lao động: Huyện Mường Ảng, TP. Ðiện Biên Phủ, huyện Ðiện Biên và Ðiện Biên Ðông.

Ông Hoàng Ngọc Vinh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LÐLÐ tỉnh, cho biết: Sau khi LÐLÐ huyện Mường Ảng tổ chức đại hội điểm, Ban Thường vụ LÐLÐ tỉnh đã tiến hành tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm có sự tham gia của đại diện lãnh đạo của LÐLÐ các huyện, thị, thành phố, công đoàn ngành và công đoàn viên chức tỉnh. Qua hội nghị đã yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp, chuẩn bị chu đáo các báo cáo và văn bản phục vụ đại hội; tổ chức đại hội đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra… Hiện nay, Ban Thường vụ LÐLÐ tỉnh đang tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung về văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất chuẩn bị Ðại hội đại biểu Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận