Nhìn lại 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh

09:44 - Thứ Hai, 08/01/2018 Lượt xem: 7434 In bài viết
ĐBP - Những năm qua, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung và xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia nói riêng có bước phát triển mới, đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao hơn về nhiều mặt. Việc tuyên truyền giáo dục tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là yêu cầu cấp thiết.

Xác định rõ nhiệm vụ thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Biên phòng. Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BÐBP) tỉnh đã ký chương trình phối hợp tháng 11/2011 về “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc”. Toàn tỉnh có 4 huyện và 29 xã biên giới, trong đó có 27 xã giáp Lào, 1 xã giáp Trung Quốc; 1 xã vừa giáp Lào vừa giáp Trung Quốc với 248 thôn, bản; 24.029 hộ/115.559 khẩu và 16 dân tộc sinh sống.

 

Cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và hội viên nông dân giúp dân di chuyển nhà.

Trong 5 năm qua Hội Nông dân tỉnh và BÐBP tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, nông dân, đồng bào các dân tộc tham gia. Tổ chức gần 300 buổi tuyên truyền cho nhân dân khu vực biên giới với trên 110.000 lượt người nghe về các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh trật tự, biên giới biển đảo, phân giới cắm mốc. Vận động 4.175 hộ định canh, định cư, trồng rừng;  khai hoang phục hóa 180,8ha; tu sửa làm mới 311,1km đường giao thông nông thôn, 56,8km kênh mương thủy lợi... Ðiển hình là việc tham gia bố trí ổn định dân di cư tự do vào huyện Mường Nhé, xây dựng và bố trí ổn định tái định cư cho hơn 200 hộ dân lòng hồ Thủy điện Sơn La ở xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ), 39 hộ dân ở bản Nậm San 2, xã Mường Nhé (huyện Mường Nhé). Phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Chung Chải (huyện Mường Nhé) bố trí quy hoạch 8 điểm nhóm dân cư: bản Pá Lùng, Húi To, Hua Sin 2 với 164 hộ/765 khẩu, vận động hội viên, nông dân và đồng bào các dân tộc tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các biện pháp khai hoang tăng vụ, sử dụng các loại giống mới cho năng suất cao, phát triển trang trại. Nhờ đó, đã có nhiều hộ nông dân sản xuất giỏi như ông: Cháng Váng Sinh, xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé), Vàng A Lập, xã Si Pa Phìn (huyện Nậm Pồ), Lò Văn Thành, xã Thanh Luông (huyện Ðiện Biên)... Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng 2 mô hình chăn nuôi trâu sinh sản từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương tại xã Thanh Luông, BÐBP đã giao 43 con bò cho hộ nghèo tại 2 xã: Nà Bủng, Nà Hỳ, triển khai 1 mô hình trình diễn nuôi cá nước ngọt (1ha).

Hội Nông dân và BÐBP tỉnh thường xuyên tuyên truyền cho hội viên, nông dân và đồng bào các dân tộc tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ đường biên cột mốc. Trong 5 năm hội viên, nông dân ở các thôn, bản khu vực biên giới đã phối hợp cùng BÐBP tổ chức 2.131 đợt tuần tra biên giới với 16.3111 lượt người tham gia; 125 bản với 2.790 hộ/3.877 người đăng ký tham gia tự quản 365,861km đường biên giới; 2.789 hộ/3.816 người đăng ký tự quản 173 cột mốc; 2.041 hộ tham gia 347 tổ an ninh thôn, bản; cấp 4.127 tin giúp BÐBP chủ động tấn công với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Phối hợp triển khai chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hội viên nông dân nghèo, các cấp hội nông dân đã phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể và BÐBP tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa”; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới, Hội Nông dân và BÐBP tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và cán bộ, chiến sĩ BÐBP thực hiện tốt chủ trương đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ các cấp; giáo dục để hội viên, nông dân và nhân dân các dân tộc nhận rõ âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nâng cao tinh thần cảnh giác và tự giác tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh biên giới. Phối hợp xây dựng khu vực biên giới, vững mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Bài, ảnh: Nguyễn Tuyết (HND tỉnh)
Bình luận