Huyện Tuần Giáo

8/18 xã đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở lên

09:10 - Thứ Tư, 04/01/2017 Lượt xem: 4704 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã có 8/18 xã đạt từ 5 tiêu chí nông thôn mới trở lên. Trong đó, xã Quài Tở đạt 10 tiêu chí, tiếp theo là xã Quài Nưa, Quài Cang đạt 8 tiêu chí; Chiềng Đông, Chiềng Sinh, Tỏa Tình mỗi xã đạt 6 tiêu chí; 2 xã Nà Sáy và Mường Mùn đạt 5 tiêu chí. 10 xã còn lại đạt từ 2 - 4 tiêu chí nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, có tiêu chí số 1 (quy hoạch và thực hiện quy hoạch) và tiêu chí số 19 (an ninh trật tự xã hội) đều được 100% các xã trên địa bàn huyện thực hiện đạt. Tuy nhiên còn 7 tiêu chí, bao gồm: Tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), 7 (chợ nông thôn), 9 (nhà ở dân cư), 10 (thu nhập), 11 (hộ nghèo), 13 (hình thức tổ chức sản xuất) và 17 (môi trường) trong quá thực hiện các xã còn gặp nhiều khó khăn và thực tế đến nay vẫn chưa có xã nào thực hiện đạt một trong số 7 tiêu chí nói trên.

Trong thời gian tới, huyện chỉ đạo các xã rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để chủ động xây dựng lộ trình thực hiện hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; tập trung huy động các nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, nhất là tại 3 xã điểm của huyện là Quài Tở, Quài Cang và Quài Nưa...

Đức Linh
Bình luận
Back To Top