Hội VHNT tỉnh

Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

14:45 - Thứ Ba, 27/11/2018 Lượt xem: 6391 In bài viết

ĐBP - Sáng 27/11, Hội Văn học - Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. 

 

Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Trong những năm qua, Hội VH-NT tỉnh đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển VH-NT trong thời kỳ mới”; Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Bên cạnh đó, hội đã quán triệt và vận động hội viên thực hiện tốt những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Từ đó giúp cán bộ, hội viên thấm nhuần quan điểm, đường lối của Đảng, thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy tắc đạo đức nghề nghiệp để cho ra đời những tác phẩm VH-NT với nội dung, tư tưởng có giá trị.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hội đã bồi dưỡng, kết nạp được 42 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 163; chất lượng hội viên cũng dần được nâng lên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã có thêm 9 hội viên được kết nạp vào các hội chuyên ngành Trung ương, nâng tổng số hội viên Trung ương lên 56 người. Các hội, chi hội được củng cố và hoạt động có hiệu quả, đã có tác dụng tích cực, tạo sự chuyển biến về nhận thức của hội viên về ý thức, trách nhiệm của văn nghệ sỹ, thúc đẩy văn nghệ sỹ sáng tạo, góp phần đưa VH-NT tỉnh hòa nhập với VH-NT cả nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, xây dựng, đổi mới và sáng tạo”, đại hội đã đề ra phương hướng, 6 nhiệm vụ và 6 giải pháp cho nhiệm kỳ VI. Trong đó, tiếp tục phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm VH-NT có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, vừa có tác dụng định hướng xây dựng con người, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Cụ thể, phấn đấu thành lập 3 hội hoặc chi hội cơ sở và 1 chi hội chuyên ngành trở lên; kết nạp ít nhất 20 hội viên Hội VH-NT tỉnh và 5 hội viên các chuyên ngành Trung ương; tổ chức và tham dự ít nhất 4 trại sáng tác, 5 chuyến đi thực tế; xuất bản 6 kỳ với 12 số tạp chí văn nghệ Điện Biên/năm, số lượng in 500 - 600 cuốn; hỗ trợ cho hội viên xuất bản từ 20 đầu sách trở lên…

 

Đồng chí Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng Bằng khen của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lò Văn Muôn, đề nghị: Hội cần tiếp tục đổi mới vươn lên xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, là mái nhà chung của giới văn nghệ sỹ trong tỉnh. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động, công bố, phổ biến tác phẩm, đưa tác phẩm đến với công chúng, nhất là trong các trường học, các cơ quan, địa bàn vùng cao, biên giới, vùng đồng bào dân tộc của tỉnh. Thường xuyên mở các trại sáng tác, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, hội thảo, các cuộc thi sáng tác chuyên đề, giáo dục truyền thống yêu nước nhằm thu hút, tập hợp lực lượng văn nghệ sỹ sinh hoạt và sáng tác…

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Thành được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh Điện Biên khóa VI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tin, ảnh: Văn Thành Chương
Bình luận