Tản bút

“Do lòng mình mà ra...”

08:53 - Thứ Năm, 29/03/2018 Lượt xem: 5834 In bài viết
ĐBP - Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Sông phải có nguồn thì mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân... Muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hoá, xấu xa thì còn làm nổi việc gì?... Người đảng viên, người cán bộ muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Ðiều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra”.

Cũng theo quan điểm của Bác, đạo đức cách mạng không phải là cái gì đó thủ cựu, mà nó luôn luôn mới, vận động theo xu hướng phát triển khách quan của thời đại. Nói cách khác, đạo đức con người nói chung và đạo đức người cách mạng nói riêng, đó là của quý không có sẵn, mà phải trải qua một quá trình tiếp thu, sàng lọc và phát triển. Muốn trở thành người có đạo đức cách mạng, thiết nghĩ, người ta phải có tư tưởng, hoài bão và ý chí của người cách mạng. Phải là người luôn luôn có tư tưởng và khát vọng vượt lên trên chủ nghĩa vị kỷ cá nhân, đặt lợi ích của Ðảng, của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích của địa phương mình, gia đình mình, cá nhân mình.

Ðể giải thích cho quan điểm: “Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt sẽ ngày càng nhiều”, theo Bác người có đạo đức cách mạng phải tâm niệm lấy hành động chí công vô tư làm cốt lõi, làm lối sống. Trước hay sau lòng mình chỉ nghĩ về Tổ quốc và nhân dân, phục vụ cho Tổ quốc và nhân dân, chiến đấu và hy sinh cũng vì hạnh phúc của Tổ quốc và nhân dân. Vào những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, chỉ cần nghe lời kêu gọi tiêu thổ kháng chiến của Bác Hồ, nhân dân vùng châu thổ sông Hồng lập tức đốn cây, phá nhà để làm nên một thế trận “vườn không nhà trống”. Ðó là những nông dân có tư tưởng cách mạng, có đạo đức cách mạng, sẵn sàng hy sinh toàn bộ tài sản riêng của gia đình để góp phần làm chậm bước tiến của quân thù, tức là để phục vụ cho cuộc chiến tranh giải phóng của dân tộc.

Ngày nay, thật tiếc là đâu đó trong xã hội chúng ta còn có cá biệt những đảng viên không gương mẫu, thậm chí sa đoạ và đồi bại, đến mức giáo dục mãi chẳng được các tổ chức Ðảng buộc phải ra quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ khỏi Ðảng. Có những đảng viên trên diễn đàn thì thuyết giảng ra trò, rằng phải thế này thế khác, thế nọ thế kia, nhưng trong cuộc đời thường anh không bằng cả những quần chúng bình thường. Năng lực thật không có gì, bằng cấp có để cho sang, để mà lên chức lên lương; đặc biệt, ai cũng biết những chuyện thuộc về quá khứ nhân thân của anh ta với bao nhiêu những tì vết hoen mờ... Như Bác Hồ đã chỉ rõ, những đảng viên như thế “dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”...

Thuý Liễu
Bình luận