Chính trịXây dựng Đảng

Thành quả từ một nghị quyết

09:34 - Thứ Tư, 09/10/2019 Lượt xem: 6091 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, công tác phát triển Ðảng ở tỉnh ta có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên; nhiều xã, bản ở vùng sâu, vùng xa, biên giới từ hạn chế về số lượng, chất lượng đảng viên đến nay đều được kiện toàn, củng cố và nâng cao… Có được kết quả đó là do Tỉnh ủy đã lãnh đạo, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Ðảng, trong đó có Nghị quyết 04 - NQ/TU, ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, thị trấn, cơ quan đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020” (gọi tắt là Nghị quyết 04).

Lãnh đạo Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh trao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2019.

Ðồng chí Phan Bá Hùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, Ban Tổ chức đã chủ trì, lập kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các Ðảng bộ tổ chức thực hiện Nghị quyết 04 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Qua quán triệt triển khai tới các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 04; nắm được quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị quyết để tổ chức thực hiện.

Nậm Pồ là huyện thành lập sau cùng trong tỉnh. Ðây cũng là địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển Ðảng, xóa bản chưa có đảng viên. Song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã rất nỗ lực, linh hoạt trong việc thực hiện Nghị quyết 04. Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 01 về tăng cường lãnh đạo kết nạp đảng viên mới và xóa bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ giai đoạn 2017 - 2020. Thời gian này, huyện tập trung xây dựng kế hoạch tạo nguồn và đề ra chỉ tiêu công tác phát triển đảng, xóa bản chưa có đảng viên, thành lập mới các chi bộ độc lập hàng năm phù hợp với tình hình; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể nhất là tổ chức đoàn thanh niên giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu cho Ðảng; định kỳ hàng quý xem xét đánh giá để tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, xét đề nghị kết nạp đảng viên. Với những giải pháp sát thực với điều kiện thực tế của địa phương đến nay huyện chỉ còn 4 bản chưa có đảng viên. Nếu so với thời điểm ban hành Nghị quyết (năm 2016), huyện Nậm Pồ đã giảm 33/37 bản chưa có đảng viên. Ðồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Nậm Pồ chia sẻ: Nhằm thực hiện có hiệu của Nghị quyết 04 của tỉnh cũng như Nghị quyết 01 của huyện, chúng tôi đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở; tích cực đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường đối thoại trực tiếp với dân, triển khai thực hiện tốt việc phân công đảng viên là cán bộ công chức xã về dự sinh hoạt chi bộ bản. Ðặc biệt, phải gắn công tác xóa bản chưa có đảng viên, thôn bản chưa có chi bộ và phát triển đảng viên với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 04; 100% tổ chức cơ sở đảng; 96% cán bộ, đảng viên được quán triệt học tập Nghị quyết. Ðến nay, toàn tỉnh đã có 628 tổ chức đảng (392 chi bộ cơ sở, 236 đảng bộ cơ sở). Ðặc biệt, nếu như năm 2016, toàn tỉnh còn 91 thôn, bản chưa có đảng viên thì đến nay chỉ còn 7 thôn, bản chưa có đảng viên; giảm số thôn, bản chưa có chi bộ từ 327 bản xuống còn 146 bản… Ðảng bộ tỉnh đang nỗ lực, phấn đấu đến năm 2020 sẽ xóa xong bản chưa có đảng viên.

Ðồng chí Phan Bá Hùng khẳng định: Việc thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh thời gian qua đã được các cấp ủy thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Số lượng, chất lượng đảng viên được nâng lên. Hiện Ðảng bộ tỉnh có 39.622 đảng viên. Trung bình mỗi năm toàn Ðảng bộ phát triển mới 2.000 - 2.500 đảng viên (Nghị quyết Ðại hội XIII của tỉnh đề ra mỗi năm phấn đấu kết nạp mới từ 2.000 đảng viên trở lên). Các đảng viên sau khi được đứng vào hàng ngũ của Ðảng đều có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phát huy được vai trò nêu gương đảng viên đi trước, dẫn đầu. Nhiều đảng viên trẻ, có năng lực trình độ, dám nghĩ dám làm, mạnh dạn áp dụng những cách làm hay, sáng tạo, tạo giá trị làm lợi cho địa phương được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận