Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Hỗ trợ doanh nghiệp tài trợ phòng, chống dịch Covid-19

09:17 - Thứ Tư, 28/04/2021 Lượt xem: 12375 In bài viết

ĐBP - Theo Nghị định số 44/2021/NÐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/3/2021, tất cả các tổ chức, doanh nghiệp chi ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được trừ chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Chủ trương này được áp dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp có chi phí ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp thuộc đối tượng trên được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; cơ sở y tế; đơn vị lực lượng vũ trang; đơn vị, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung; cơ sở giáo dục; cơ quan báo chí; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp ở Trung ương và địa phương; cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các cấp có chức năng huy động tài trợ; quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp; cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia; quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN có 5 nhóm chi ủng hộ, tài trợ gồm: Chi tài trợ cho giáo dục (cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; học bổng cho học sinh, sinh viên; tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; thành lập các quỹ khuyến học giáo dục...). Tài trợ cho y tế (thiết bị, dụng cụ, thuốc chữa bệnh; tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của bệnh viện, trung tâm y tế; tài trợ bằng tiền cho người bị bệnh thông qua một cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật…).

Ông Dương Duy Bảy, Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế tỉnh) cho biết: Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp gồm: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu quy định hoặc văn bản, tài liệu (hình thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài trợ. Chính sách theo Nghị định số 44/2021/NÐ-CP nhằm động viên, khuyến khích tinh thần chung tay của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ðồng thời đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện, góp phần giải quyết khó khăn của doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19. Chính sách này được hiện từ ngày 31/3/2021 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, năm 2021.

Mai Khôi
Bình luận

Tin khác