Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp (Phần 2)

09:35 - Thứ Hai, 29/04/2019 Lượt xem: 7367 In bài viết

+ Bổ sung hướng dẫn về chữ ký của thành viên, cổ đông: Chữ ký của thành viên: Chỉ yêu cầu đối với trường hợp đăng ký thành lập DN.

Như vậy, khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN, thành viên, cổ đông không bắt buộc phải ký tên trong danh sách thành viên, cổ đông trong hồ sơ đăng ký DN.

- Sửa đổi biểu mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN: Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT đã thay đổi hình thức kê khai khi DN thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Theo quy định cũ (tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHÐT), DN cần kê khai lại toàn bộ thông tin về ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi. Ðiều này tạo ra nhiều bất cập, khó khăn cho cả Phòng Ðăng ký kinh doanh và cộng đồng doanh nghiệp. Do vậy, tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT, việc kê khai thông tin về ngành, nghề kinh doanh được thay đổi theo hướng: DN kê khai cụ thể ngành, nghề kinh doanh được bổ sung; ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh; ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi nội dung chi tiết.

+ Trường hợp DN thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, DN kê khai đồng thời tại các mục kê khai ngành, nghề kinh doanh mới và nghề kinh doanh cũ.

+ Trường hợp DN thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, DN thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Ðiểm b, Khoản 2, Ðiều 15, Thông tư số 20/2015/TT-BKHÐT.

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh - tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký bổ sung các điểm sau: Trường hợp DN tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21), các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp cũng đồng thời tạm ngừng hoạt động cùng với DN. Như vậy, sau khi DN tạm ngừng kinh doanh, toàn bộ đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ chuyển sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh đồng thời với DN. Trường hợp DN tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (Phụ lục II-21): Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT bổ sung nút tích để DN lựa chọn: Sau khi DN quay trở lại hoạt động, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng hay quay lại hoạt động đồng thời với DN. Như vậy, trường hợp DN tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã đăng ký, tùy theo nhu cầu của DN, các đơn vị trực thuộc của DN (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ có 2 tình huống: hoặc là chuyển sang tiếp tục hoạt động đồng thời với DN, hoặc là vẫn tạm ngừng kinh doanh.

- Giảm khối lượng thông tin DN cần kê khai: Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, đồng thời là người quản lý DN: DN chỉ cần kê khai theo mẫu tại Phụ lục II-2 (và đánh dấu vào nút tích) mà không cần kê khai mẫu Phụ lục II-1. Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, dẫn đến thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế: DN chỉ cần kê khai tại phần “Ðăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính” (và đánh dấu vào nút tích), không cần kê khai tại “Thông tin đăng ký thuế”.

- Ðối với văn bản của hộ kinh doanh, bổ sung nội dung: Chủ thể thành lập hộ kinh doanh: chọn một trong các chủ thể: cá nhân/nhóm cá nhân/hộ gia đình; thông tin về danh sách nhóm cá nhân tham gia lập hộ kinh doanh.

- Thông tin đăng ký thuế: Tại Thông tư số 02/2019/TT-BKHÐT, Giấy đề nghị đăng ký DN bãi bỏ các thông tin sau:

+ Ðăng ký xuất khẩu;

+ Các loại thuế phải nộp;

+ Ngành nghề kinh doanh chính (do thông tin này được chuyển sang khối thông tin về ngành nghề kinh doanh).

Bên cạnh đó, DN cần kê khai thêm thông tin về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng khi thành lập DN (khi có nhu cầu thay đổi thông tin này, DN có thể thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, sử dụng mẫu II-1).

TTHT
Bình luận