Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Tạo thuận lợi cho người nộp thuế

08:49 - Thứ Tư, 16/05/2018 Lượt xem: 2742 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Nghị quyết số 19 - 2017 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết số 19) đã và đang góp phần giúp ngành Thuế tỉnh tháo gỡ khó khăn vừa góp phần giúp ngành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu ngân sách.

Thực hiện Nghị quyết, Cục Thuế tỉnh tập trung thực hiện các giải pháp cải cách hành chính trên các mặt hoạt động công tác thuế. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý Nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp. Theo đó, cải cách hành chính thuế được thực hiện với các nhóm chỉ tiêu: kê khai và nộp thuế điện tử, hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định; 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định...

 

Cán bộ bộ phận “Một cửa” Chi cục Thuế TP. Ðiện Biên Phủ giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, triển khai chế độ, chính sách mới được Cục Thuế tỉnh quan tâm triển khai thực hiện; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các dịch vụ điện tử hỗ trợ người nộp thuế, như: Dịch vụ khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử… tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về thuế.

Ðể tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Ðầu tư thực hiện quy trình cấp mã số thuế tự động cho doanh nghiệp thông qua hệ thống ứng dụng kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế. Theo đó, hệ thống thông tin đăng ký thuế tự động xử lý thông tin, tạo mã số và truyền sang hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay trong ngày làm việc thay vì 3 ngày theo quy định như trước đây. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện mua hóa đơn giá trị gia tăng do cơ quan thuế cấp cũng được Cục Thuế tỉnh đặc biệt quan tâm thực hiện. Việc giải quyết thủ tục hành chính về nội dung này được các đơn vị trong toàn ngành thực hiện trong ngày nếu người nộp thuế cung cấp đủ hồ sơ theo quy định. Hồ sơ miễn, giảm, gia hạn, giãn nợ thuế cũng được Cục Thuế tỉnh giải quyết trong ngày khi doanh nghiệp, người nộp thuế cung cấp đầy đủ hồ sơ. Công tác quản lý nợ được rà soát, phân loại, thực hiện theo đúng quy trình quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Ðồng thời, nỗ lực đổi mới phương pháp làm việc, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ… góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, ổn định ngân sách và phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 100% doanh nghiệp thực hiện khai thuế qua mạng. Việc thực hiện hoàn thuế theo phương thức điện tử được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Cục Thuế tỉnh công khai, minh bạch quy trình và toàn bộ thủ tục hành chính lĩnh vực thuế trên website Cục Thuế và tại trụ sở cơ quan thuế các cấp. Ðảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Thực hiện Nghị quyết số 19 của Chính phủ góp phần giúp ngành Thuế tỉnh thu ngân sách trong những tháng đầu năm 2018 đạt kết quả khả quan. Tính đến hết quý I, thu ngân sách đạt 224,5 tỷ đồng; tăng 42,4% so với cùng kỳ năm 2017 (tương đương 157,6 tỷ đồng). Ðẩy mạnh cải cách hành chính thuế, Cục Thuế tỉnh tiếp tục duy trì kết quả đạt được về thời gian nộp thuế còn 117 giờ/năm, triển khai các nhóm giải pháp của Tổng cục Thuế để đạt mục tiêu Nghị quyết số 19 và đặt ra mục tiêu đến năm 2020 rút ngắn thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm.

Bài, ảnh: Thành Ðạt
Bình luận