Kinh tếTìm hiểu chính sách thuế

Ưu đãi, hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh

08:38 - Thứ Tư, 02/05/2018 Lượt xem: 2420 In bài viết
ĐBP - Thực hiện mục tiêu phát triển doanh nghiệp cả về số lượng lẫn chất lượng theo Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016, rất nhiều giải pháp để phát triển doanh nghiệp được thực hiện. Ngày 12/6/2017, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV đã thông qua Luật số 04/2017/QH14 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018. Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NÐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định quy định: Ðề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là một tập hợp các hoạt động có liên quan đến nhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn trong một hoặc nhiều giai đoạn.

Theo đó, kể từ ngày 1/1/2018, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ những dịch vụ, ưu đãi về thuế và thủ tục thành lập doanh nghiệp bao gồm:

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp;

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu; miễn phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

- Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Ngoài ra tất cả các doanh nghiệp mới thành lập trong năm giai đoạn 2017 - 2018 sẽ được nhận miễn phí phần mềm kế toán Misa SME.NET 2017 gói Starter trị giá 2.950.000 đồng từ Công ty cổ phần Misa (theo nội dung chương trình tặng miễn phí phần mềm kế toán đã ký kết giữa Công ty Cổ phần Misa và Tổng Cục Thuế).

Ðiều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ bao gồm:

- Trước khi thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật;

- Hộ kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 1 năm tính đến ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

* Lưu ý: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của hộ kinh doanh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật.

TTHT
Bình luận