THÔNG BÁO

10:15 - Thứ Năm, 20/08/2020 Lượt xem: 3505 In bài viết

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ Ba - năm 2021 thông báo:

Thực hiện văn bản số 3778/UBND-KGVX, ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ Ba  - năm 2021.

Đến nay, cơ quan thường trực Hội đồng cấp tỉnh đã nhận được danh sách cá nhân tiêu biểu do các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo đúng quy định của Nghị định số 62/2014/NĐ-CP.

Thường trực Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” thông báo lấy ý kiến nhân dân tham gia vào danh sách tóm tắt thành tích của các cá nhân trong thời gian 15 ngày làm việc (bắt đầu từ ngày 20/8/2020), trước khi trình Hội đồng cấp tỉnh họp xét theo quy định.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gửi về:

Sở Văn hóa, thể thao và  Du lịch, tổ dân phố 02, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (Điện thoại: 02153827131).

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU

 “NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN ƯU TÚ” LẦN THỨ BA - NĂM 2021

P.V (Theo HNM)
Bình luận

Tin khác

Back To Top