UBND xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông

Thông báo kết quả đấu thầu

17:23 - Thứ Sáu, 30/08/2019 Lượt xem: 1829 In bài viết

Kính gửi:   -  Công ty TNHH DV Công nghệ số HLC Điện Biên;  

  • Trung tâm thiết bị máy văn phòng Quang Thăng;
  • Trung tâm thiết bị văn phòng Mạnh Hùng.

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2019 về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu nhà thầu cung cấp gói thầu: Mua sắm thiết bị "Cung cấp Hệ thống thiết bị phát sóng truyền thanh FM xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông".

            UBND xã Phì Nhừ thông báo kết quả đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị "Cung cấp Hệ thống thiết bị phát sóng truyền thanh FM xã Phì Nhừ huyện Điện Biên Đông" như sau:

  1. Nhà thầu trúng thầu: Trung tâm thiết bị máy văn phòng Quang Thăng.
  • Giá trúng thầu: 494.400.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bốn triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

-   Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

-   Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá trọn gói.

2. Nhà thầu không trúng thầu là:

+ Công ty TNHH DV Công nghệ số HLC Điện Biên;

+ Trung tâm thiết bị văn phòng Mạnh Hùng;

Lý do: Trong hồ sơ đề xuất của 2 nhà thầu trên có giá chào cao hơn giá dự toán gói thầu được phê duyệt.

Yêu cầu đại diện đơn vị trúng thầu đúng  8h ngày 03 tháng 09 năm 2019 đến Ủy ban nhân dân xã Phì Nhừ để hoàn thiện và ký hợp đồng (giờ hành chính).

Bình luận
Back To Top