Y tếSức khỏe

Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ngành Giao thông - Vận tải với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá

09:13 - Thứ Tư, 01/08/2018 Lượt xem: 4586 In bài viết
ĐBP - Sở Giao thông - Vận tải gồm 3 đơn vị trực thuộc (Trung tâm Ðăng kiểm xe cơ giới đường bộ 2701S; Ban Bảo trì đường bộ; Thanh tra sở Giao thông - Vận tải) với 141 cán bộ, viên chức, người lao động; trong đó, 95 nam. Nếu như vài năm trước, đến Sở Giao thông - Vận tải dễ dàng bắt gặp hình ảnh người hút thuốc lá là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan thì hiện nay tình trạng này hầu như không còn…

Có được sự chuyển biến rõ nét, tích cực đó là do thời gian qua, Sở tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, đồng thời triển khai các văn bản về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô hình ảnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá tại trụ sở cơ quan. Tham gia hưởng ứng các hoạt động do tỉnh và các đoàn thể tổ chức nhân ngày thế giới không hút thuốc lá (31/5) và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5), Sở tích cực vận động công chức, viên chức, người lao động tham gia phòng chống tác hại thuốc lá, gương mẫu chấp hành việc không hút thuốc lá tại nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong trào thi đua thực hiện “Môi trường không khói thuốc”. Thực hiện nghiêm túc việc cấm hút thuốc lá trong phòng làm việc. Chỉ đạo và triển khai tới các doanh nghiệp vận tải thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách...

Ðể công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đạt hiệu quả cao, ngay sau khi UBND tỉnh triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sở Giao thông - Vận tải đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá. Phấn đấu, 100% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá; 100% đoàn thể tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các quy định khác của pháp luật liên qua đến công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. Xây dựng môi trường cơ quan không khói thuốc và giám sát, đánh giá tình hình các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường năng lực cho các cán bộ tham gia hoạt động về phòng, chống tác hại thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn...

Ông Ðặng Duy Trình, Phó Chánh văn phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại thuốc lá (Sở Giao thông - Vận tải), cho biết: Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo Sở yêu cầu công chức, viên chức, người lao động cam kết không hút thuốc trong giờ làm việc. Ðồng thời, coi đây là tiêu chuẩn để bình xét thi đua, khen thưởng cho các cá nhân và là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả phân loại đoàn viên cuối năm và xét kết nạp đảng viên. Thường xuyên lồng ghép, tổ chức tuyên truyền, các hành vi nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và quy định về việc thực hiện môi trường không khói thuốc lá trong các cuộc họp định kỳ của cơ quan; treo biển cấm hút thuốc tại những nơi đông người. Ðến nay, tại đơn vị không có cán bộ, nhân viên nào hút thuốc trong giờ làm việc, môi trường làm việc cơ quan luôn xanh - sạch - đẹp. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về phòng, chống tác hại thuốc lá; ký cam kết thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính có nội dung không hút thuốc lá…

Ðể nâng cao hơn nữa chất lượng thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công chức, viên chức, người lao động; thời gian tới Sở tiếp tục tăng cường các hoạt động lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, phổ biến nội dung quy định của Luật, chiến lược quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị. Triển khai hiệu quả, đồng bộ biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc, tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc nơi làm việc...

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top