Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

09:00 - Thứ Sáu, 01/11/2019 Lượt xem: 4762 In bài viết

ĐBP - Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thời gian qua, huyện Ðiện Biên đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là khu vực biên giới, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Huyện Ðiện Biên mặc dù có điều kiện thuận lợi hơn so với nhiều địa phương khác về vị trí địa lý cũng như điều kiện phát triển kinh tế song cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là đối với khu vực biên giới địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thành phần dân tộc; có đường biên dài tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Do vậy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân sẽ góp phần quan trọng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn huyện. Hàng năm, các phòng ban, cơ quan, đoàn thể huyện, UBND các xã triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới toàn thể cán bộ, nhân dân bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền tại các cuộc họp, buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các cuộc họp thôn, bản… Việc lựa chọn đối tượng, nội dung tuyên truyền được các cơ quan, đơn vị, địa bàn căn cứ vào tình hình thực tế để xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ cơ sở nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước; nâng cao hiểu biết pháp luật, cách thức sản xuất cho người dân.

Pom Lót là một trong những xã điển hình trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Ông Nguyễn Quang Bắc, Chủ tịch UBND xã Pom Lót cho biết: Những năm trước đây, nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế nên thường xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư. Ðể giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của xã. Ðồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, xã đã tổ chức tuyên truyền 387 lượt trên hệ thống loa phát thanh; mở 14 hội nghị với 180 lượt người nghe; phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù là người dân tộc thiểu số tại 4 bản đặc biệt khó khăn… Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Hộ tịch, Luật Giao thông đường bộ, Luật Khiếu nại và tố cáo, Luật Cư trú, Luật Ðất đai…

Bà Lê Thị Hằng, Trưởng phòng Tư pháp huyện Ðiện Biên cho biết: Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từ đầu năm 2019 đến nay, các cơ quan, đoàn thể huyện đã phối hợp Trung tâm học tập cộng đồng các xã tổ chức 19 hội nghị giới thiệu 16 chuyên đề về pháp luật, với 3.737 lượt người tham dự. Công an huyện tổ chức tại đơn vị 13 buổi với trên 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; tổ chức tại 25/25 xã, 465 thôn bản với 29.548 hộ gia đình ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự. Các đồn biên phòng trên địa bàn huyện tổ chức 124 buổi với 6.376 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham dự; phát 850 tờ rơi với các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới.

Bên cạnh công tác phối hợp tuyên truyền, hàng năm huyện chú trọng xây dựng, củng cố và phát huy các tủ sách pháp luật nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho nhân dân. Hiện nay, các xã đều đã có tủ sách pháp luật, trung bình mỗi xã có ít nhất 50 đầu sách, xã nhiều nhất có trên 100 đầu sách. Công tác củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải thường xuyên được quan tâm. Ðến nay, toàn huyện có 464 tổ hòa giải với 2.937 hòa giải viên. Trong 9 tháng đầu năm, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 55 vụ và đã hòa giải thành công 9 vụ, 7 vụ không thành công và 11 vụ đang giải quyết; số vụ việc còn lại không thuộc thẩm quyền. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ðến nay, huyện Ðiện Biên có 25/25 xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thành Ðạt
Bình luận

Tin khác

Back To Top