Công an xã Pá Khoang đảm bảo an ninh trật tự địa bàn

08:32 - Thứ Sáu, 17/05/2019 Lượt xem: 4442 In bài viết

ĐBP - Xã Pá Khoang (huyện Ðiện Biên) có 21 bản, 1.036 hộ với hơn 4.500 khẩu. Pá Khoang có địa bàn rộng, song cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, đời sống người dân còn khó khăn; tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định. Nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn quản lý, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra, thời gian qua Công an xã Pá Khoang tích cực bám cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 

Công an xã Pá Khoang tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân bản Co Cượm.

Ông Lường Văn Chung, Trưởng Công an xã Pá Khoang cho biết: Ðể đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, hàng năm Công an xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể. Trong đó tập trung quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản, kế hoạch của cấp trên, phân công nhiệm vụ cho công an viên chủ động nắm chắc địa bàn. Ban Công an xã thường xuyên rà soát, xác định rõ tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, những vấn đề cần tập trung giải quyết, trên cơ sở đó huy động lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trên địa bàn xã hiện có 4  hộ, 10 nhân khẩu theo đạo, hoạt động của nhóm đạo được Ban công an xã quan tâm chặt chẽ, kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Nhờ triển khai có hiệu quả những giải pháp nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã chưa xảy ra vụ việc nào phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay đối với công tác bám nắm địa bàn, đảm bảo ANTT trên địa bàn xã là hệ thống giao thông liên bản, đường nối bản với xã còn hạn chế, địa hình phức tạp, nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhiều khu dân cư trên núi cao...

Ðảm bảo ANTT địa bàn, Công an xã Pá Khoang phối hợp chặt chẽ các cơ quan, đoàn thể địa phương như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên triển khai chương trình phối hợp bảo đảm an ninh trật tự; thường xuyên tổ chức giao ban, rút kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế. Kết quả nổi bật của công tác phối hợp là đã vận động từng thôn, bản xây dựng quy ước, hương ước, giữ vững khối đại đoàn kết, thực hiện nếp sống văn minh. Qua đó góp phần phòng ngừa, hạn chế điều kiện phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đầu năm đến nay, Công an xã Pá Khoang đã tổ chức 21 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại 21 bản và nhiều buổi tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp bản với hơn 300 lượt người nghe. Nội dung trọng tâm là vận động người dân hưởng ứng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bản Co Cượm có 60 hộ với hơn 280 nhân khẩu, trong đó có 32 hộ nghèo và 5 hộ cận nghèo, 100% dân cư là dân tộc Khơ Mú. Ông Lò Văn Diên, Trưởng bản Co Cượm cho biết: Bản ở trung tâm xã, tập trung đông dân cư, nhiều thành phần đến làm ăn buôn bán, tham quan song được sự quan tâm của chính quyền xã, đặc biệt là sự sát sao, bám nắm địa bàn của công an xã nên các vấn đề phát sinh đều được giải quyết kịp thời. Các đồng chí công an viên thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên nhận thức của người dân về pháp luật từng bước được nâng cao, không có trường hợp vi phạm pháp luật, không phát sinh tệ nạn xã hội. Nhờ đó, bà con yên tâm lao động sản xuất.

Thời gian tới, để duy trì giữ vững ANTT trên địa bàn, Ban Công an xã Pá Khoang xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới nhân dân; nêu rõ những phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân biết và phòng ngừa.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top