Tủa Chùa quyết tâm hoàn thành giao đất, giao rừng

09:07 - Thứ Tư, 01/09/2021 Lượt xem: 1911 In bài viết

ĐBP - Giai đoạn 2019 - 2023, huyện Tủa Chùa có 19.458ha đất lâm nghiệp cần giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD). Trong đó diện tích thực hiện trong năm 2021 đối với đất lâm nghiệp có rừng là 4.758,67ha để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, hưởng dịch vụ môi trường rừng.

Cán bộ kiểm lâm huyện Tủa Chùa tuyên truyền, tổ chức phát dọn thực bì bảo vệ rừng tại thôn Sín Sủ 2, xã Xá Nhè.

UBND huyện Tủa Chùa phấn đấu đến 30/11/2021 sẽ hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp có rừng cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch giao rừng giai đoạn 2019 - 2023; Kế hoạch giao rừng năm 2021; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hạt Kiểm lâm, các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện việc giao đất, giao rừng và cấp GCNQSD đất lâm nghiệp có rừng năm 2021.

Đến nay, UBND huyện Tủa Chùa đã phê duyệt xong hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán phương án. Trong đó đã rà soát hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện Tủa Chùa trình Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính để triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Đã thực hiện xong việc lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn, tổ chức họp hội đồng giao đất, giao rừng, nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn để triển khai thực hiện theo quy định. Riêng đối với xã Tả Sìn Thàng đã thực hiện xong việc đo đạc các lô, khoảnh rừng ngoài thực địa. Tổng kinh phí cần để thực hiện rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp giai đoạn 2019 - 2023 trên địa bàn huyện là trên 5,4 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 - 2023, xã Xá Nhè có diện tích đất lâm nghiệp có rừng dự kiến giao là 442,31ha. Đến nay xã đã tổ chức họp 12/12 thôn, bản triển khai chủ trương giao đất, giao rừng để người dân nắm được và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các bên liên quan tiến hành đo đạc, khoanh vẽ tại thực địa được 10/12 cộng đồng thôn, bản; 25 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 231,35ha. Trong quá trình triển khai, xã Xá Nhè gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, như: Diện tích đất lâm nghiệp có rừng dự kiến giao nhỏ lẻ, nằm rải rác, chủ yếu ở các sườn núi đá nên công tác triển khai tại thực địa gặp rất nhiều khó khăn; một số hộ gia đình có diện tích nương luân canh, canh tác quản lý và sử dụng lâu dài theo lịch sử muốn để phát triển thành rừng nhưng theo bản đồ địa giới hành chính lại thuộc địa phận của xã giáp ranh quản lý…

Ông Lờ A Tráng, Chủ tịch UBND xã Xá Nhè cho biết: Mặc dù bước đầu triển khai công tác giao đất, giao rừng, xã cũng gặp nhiều khó khăn song xã xác định đây là một nội dung quan trọng, vì vậy đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện, đơn vị tư vấn trong công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân. Bên cạnh đó, những khó khăn, vướng mắc cũng được Ban Chỉ đạo huyện kịp thời định hướng cho xã để tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác