Không chạy theo số lượng, đảm bảo quyền lợi cho thành viên các hợp tác xã

09:17 - Thứ Ba, 17/08/2021 Lượt xem: 2002 In bài viết

ĐBP - Đó là chỉ đạo của đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 được tổ chức ngày 16/8.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Giai đoạn 2016 - 2020 kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Điện Biên tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, gắn với quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cho các thành viên, xây dựng nông thôn mới. Toàn huyện có 43 HTX; tổng vốn điều lệ hơn 144,9 tỷ đồng. Tổng số thành viên của HTX là 4.778 người. Quy mô vốn bình quân của HTX hơn 3,3 tỷ đồng/HTX. Thu nhập bình quân của thành viên và lao động trong HTX đạt 121 triệu đồng/người/năm. Cùng với việc tuyên truyền, hướng dẫn, tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, sản lượng; hoạt động của các HTX nông nghiệp đã góp phần quan trọng làm thay đổi suy nghĩ, cách làm của nông dân; hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển các sản phẩm chủ lực và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Xuất hiện ngày càng nhiều HTX nông nghiệp tham gia liên kết theo chuỗi, làm cầu nối gắn kết sản xuất giữa các hộ dân với cơ sở chế biến, tiêu thụ.

Thời gian tới, huyện Điện Biên tập trung củng cố lại các HTX theo chiều sâu với nhiều mô hình đa dạng, coi trọng hiệu quả hoạt động mang lại lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội cho thành viên nhất là góp phần xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục lồng ghép các chương trình, nguồn vốn của ngân sách địa phương để hỗ trợ các HTX về khoa học kỹ thuật, giống có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất nông nghiệp. Hỗ trợ các HTX chủ trì tham gia các đội sản xuất gắn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn các xã. Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; tập trung nâng cao năng lực và kiện toàn tổ chức bộ máy để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về HTX; theo dõi, giám sát thi hành Luật HTX và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với khu vực kinh tế tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả trong thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện Điện Biên thời gian qua. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, Liên minh HTX, các sở, ngành phải thống nhất quan điểm phát triển kinh tế tập thể trên nguyên tắc tự nguyện theo Luật HTX 2012, không áp đặt mệnh lệnh hành chính, chủ quan. Phải làm tốt liên kết khâu giống, thuốc bảo vệ thực vật đến tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch, hướng tới chế biến đảm bảo tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Không chạy theo số lượng, đảm bảo quyền lợi cho thành viên các hợp tác xã.

Tin, ảnh: Gia Kiên
Bình luận

Tin khác