Tuần Giáo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

09:40 - Thứ Hai, 03/08/2020 Lượt xem: 2060 In bài viết

ĐBP - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện Tuần Giáo lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự quyết tâm, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết đều đạt và vượt mục tiêu.

Ðể thực hiện mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ huyện đề ra, huyện Tuần Giáo xác định và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động chỉ đạo với những giải pháp cụ thể; ưu tiên các lĩnh vực kinh tế mà huyện có thế mạnh; xây dựng các vùng sản xuất tập trung; khai thác tiềm năng thế mạnh để xây dựng Tuần Giáo thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Là huyện cửa ngõ của tỉnh cũng là huyện thuần nông nên phát triển nông - lâm nghiệp được huyện Tuần Giáo quan tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.Huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất tập trung với các loại cây trồng chủ lực, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Từng năm huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng. Các phòng chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn hướng dẫn bà con kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, cách chọn cây, con giống phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa bàn. Bằng cách làm đó, huyện đã quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp như: Vùng chuyên sản xuất lúa, vùng chuyên sản xuất ngô, vùng trồng cây công nghiệp (cao su, cà phê, mắc ca...). Cụ thể, vùng chuyên trồng lúa là những xã vùng thấp như: Chiềng Ðông, Chiềng Sinh, Quài Tở, Quài Cang, Quài Nưa; còn vùng chuyên trồng ngô là các xã: Ta Ma, Pú Nhung, Phình Sáng, Rạng Ðông; vùng chuyên canh cây thảo quả ở xã vùng cao Tênh Phông. Ở các xã vùng thấp huyện cũng tiến hành quy hoạch trồng một số loại cây ăn quả như cam, bưởi da xanh… Ngoài diện tích lúa nước, lúa nương, ngô, sắn đã được người dân trồng từ trước, đến nay, huyện Tuần Giáo đã quy hoạch được cánh đồng lúa hàng hóa, chất lượng cao. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa cũng được các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chú trọng đầu tư phát triển. Nhờ vậy, năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi của huyện ngày càng cao, không chỉ đảm bảo an ninh lương thực mà còn trở thành hàng hóa cung cấp ra thị trường, giúp nhân dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Cùng với phát triển nông nghiệp, công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Xác định công tác bảo vệ rừng có vai trò đặc biệt quan trọng, huyện chỉ đạo tăng cường lực lượng kiểm lâm bám sát cơ sở, nắm thông tin, tình hình, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tới từng thôn, bản và vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng. Huyện đã củng cố, thành lập 230 tổ, đội xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng ở các khối, bản với hơn 2.000 thành viên; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho huyện thực hiện các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội; trong đó tập trung Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã, huyện Tuần Giáo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức để nhân dân hiểu đúng đắn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, khẳng định được mình là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới và chủ động đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp. Các xã chủ động triển khai xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện đạt từng tiêu chí cụ thể trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn xã, huy động các nguồn lực để thực hiện các tiêu chí, tạo được sự chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân. Ðến nay, huyện Tuần Giáo không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới.

Trong xóa đói giảm nghèo, huyện chỉ đạo các xã tiến hành khảo sát tình hình các hộ nghèo, hộ cận nghèo ở từng thôn bản để xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội cho phù hợp. Mỗi xã đề ra giải pháp gắn với điều kiện thực tế của địa phương, trong đó tập trung khai thác thế mạnh của xã để phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo ổn định đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia đình có công với cách mạng.

Với cách làm cụ thể, quyết liệt, dự ước đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 35%; dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt 85%; 7/18 xã cơ bản đạt tiêu chuẩn theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Ðiều đáng mừng hơn, những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo đã góp phần quan trọng nâng cao mức sống người dân, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội chính là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ðảng bộ, chính quyền, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo trong việc khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng vươn lên. Ðây là tiền đề vững chắc để huyện Tuần Giáo xác định và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vũ Văn Ðức

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo

Bình luận

Tin khác

Back To Top