Phấn đấu đến năm 2020 tỉ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 42%

08:48 - Thứ Tư, 28/08/2019 Lượt xem: 7080 In bài viết

ĐBP - Theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 23/5/2016 về chương trình hành động của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị quyết Ðại hội XIII Ðảng bộ tỉnh, mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 42%. Xác định năm 2019 là năm quyết định hoàn thành chỉ tiêu trên, thời gian qua, UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền các cấp, ngành chức năng tập trung thực hiện nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cán bộ xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên) kiểm tra diện tích rừng tại bản Xa Cuông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành công văn hướng dẫn các địa phương triển khai, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, từ đó xác định chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đối với từng đơn vị cấp xã, trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế. Ðiển hình là huyện Ðiện Biên, UBND huyện xác định tỷ lệ che phủ rừng đến từng đơn vị cấp xã. Nghị quyết Ðại hội đảng bộ huyện đưa ra chỉ tiêu mỗi năm tăng tỷ lệ che phủ rừng 1 - 2% (lấy mốc phấn đấu từ năm 2014 là 41,49%) đến năm 2020 tỷ lệ che phủ rừng của huyện đạt 51,49%. Tuy nhiên, nhận thấy mục tiêu phù hợp với chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội đảng bộ huyện đề ra nhưng chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; thực tế địa phương vẫn có những diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh (DT2). Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến nghị UBND huyện Ðiện Biên bổ sung tăng tỷ lệ che phủ rừng cho 1 số đơn vị cấp xã (đặc biệt các xã có diện tích DT2 lớn) để góp phần hoàn thành mục tiêu chung về tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh.

Tại huyện Ðiện Biên Ðông, sau khi huyện xác định lại tỷ lệ che phủ rừng là 30,98%, tỷ lệ này giảm so với Nghị quyết Ðại hội đảng bộ huyện (34%) và tăng 3,47% so với đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (27,5%). Tỷ lệ che phủ rừng giảm nhưng không phù hợp với tình hình thực tế và khả năng thực hiện của địa phương. Ðể đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trên, các cơ quan chuyên môn tham mưu cho huyện Ðiện Biên Ðông xác định lại tỷ lệ che phủ rừng của từng đơn vị cấp xã để đưa ra chỉ tiêu tương ứng phù hợp với thực tế của địa phương.

Ông Hà Lương Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Qua khảo sát, 10/10 đơn vị cấp huyện đã xác định tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 đến từng đơn vị cấp xã. Tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh ước tính đến tháng 7/2019 đạt 40,68% (tăng 0,37% so với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019). Việc thực hiện chỉ tiêu này của các huyện ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ tiêu chung của toàn tỉnh. Bởi 1 huyện không đạt chỉ tiêu thì chỉ tiêu chung của toàn tỉnh sẽ không đạt, đơn cử là ở những huyện có diện tích rừng lớn, xác định chỉ tiêu lớn nhưng không có tính khả thi thực hiện cao như Ðiện Biên Ðông. Do vậy, Chi cục đã chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương có nhiều diện tích có khả năng phát triển thành rừng, bao gồm diện tích DT2, diện tích đã trồng rừng năm 2013, 2014, 2015 như: Ðiện Biên, Nậm Pồ, Mường Chà… giao bổ sung chỉ tiêu cho cấp xã để bổ sung vào phần tỷ lệ của đơn vị không thực hiện được (Ðiện Biên Ðông và thành phố Ðiện Biên Phủ) để hoàn thành chỉ tiêu chung toàn tỉnh. Chi cục cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là cấp xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ những diện tích DT2 trong quy hoạch 3 loại rừng để khoanh nuôi tái sinh thành rừng, góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top