Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo

Thu ngân sách đạt 26% kế hoạch

09:28 - Thứ Năm, 06/06/2019 Lượt xem: 8732 In bài viết
ĐBP - Năm 2019 Chi cục Thuế huyện Tuần Giáo được Cục Thuế tỉnh giao thu ngân sách trên địa bàn là 46 tỷ đồng; HĐND huyện giao thu cao hơn 5 tỷ đồng (51 tỷ đồng). Đến hết tháng 5, đơn vị thu được 12 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch năm.

 

Cán bộ đội liên xã thu thuế trước bạ và thu thuế sử dụng đất của khách hàng.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao, Chi cục Thuế huyện đề ra các giải pháp tăng cường đôn đốc thu nợ đọng thuế, cưỡng chế nếu tổ chức cá nhân nào chây ỳ không thực hiện. Phân công cán bộ, công chức theo dõi đốc thuế, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước về thuế tới hộ sản xuất kinh doanh tại các xã, đưa vào quản lý khi đủ điều kiện thu thuế theo quy định của pháp luật. Chi cục cũng phối hợp với các cơ quan liên quan: Tài chính, kho bạc, ngân hàng, chủ đầu tư, trao đổi thông tin để thu thuế.

Bảo Khánh
Bình luận