Chưa khai thác hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

09:21 - Thứ Hai, 29/04/2019 Lượt xem: 5624 In bài viết
ĐBP - Việc khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh ta trong thời gian qua. Tuy nhiên, việc quản lý các nguồn lực này vẫn còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hết được tiềm năng.

Những năm qua, cùng với tranh thủ nguồn hỗ trợ, đầu tư từ Trung ương, tỉnh ta đã khai thác, sử dụng và phát huy những nguồn lực nội tại, như: tài nguyên thiên nhiên, lao động địa phương, du lịch… đặc biệt là khơi dậy ý chí, tinh thần “Ðiện Biên Phủ anh hùng” của mỗi người dân trong phát triển KT - XH. Những nỗ lực, quyết tâm của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc đã và đang gặt hái những thành quả xứng đáng. Trong nửa nhiệm kỳ đầu của Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,30%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 27,31 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp. Ðến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm từ 48,14% (năm 2015) xuống còn 37,08% (năm 2018); riêng 5 huyện nghèo thụ hưởng Nghị quyết 30a (Ðiện Biên Ðông, Mường Ảng, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Nhé) giảm từ 68,10% (năm 2015) xuống còn 52,09% (năm 2018).

 

Mặc dù nguồn nhân lực tỉnh ta được quan tâm đào tạo nhưng chất lượng vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua việc quản lý, khai thác, sử dụng, phát huy các nguồn lực hiện vẫn còn hạn chế; việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực chưa hợp lý, hiệu quả chưa cao, nhiều trường hợp chưa theo cơ chế thị trường, gây lãng phí. Hiện nay chất lượng nguồn nhân lực nhìn chung còn thấp, cơ cấu lao động theo trình độ đào tạo còn bất hợp lý; việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hiệu quả…

Về nhân lực, tỉnh ta có hơn 331.000 người trong độ tuổi lao động, chiếm hơn 58% dân số; trong đó lực lượng lao động gần 320.000 người, chiếm 96,6% lao động trong độ tuổi lao động. Tuy chất lượng nguồn nhân lực ngày càng nâng cao nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tế và còn thấp so với mặt bằng chung; thiếu lao động có tay nghề, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và các chuyên gia đầu ngành; tỷ lệ lao động thất nghiệp vẫn còn cao. Ðiển hình như huyện Ðiện Biên Ðông, hiện nay toàn huyện có gần 37.000 người trong độ tuổi lao động (chiếm hơn 50% dân số), nhưng đa số làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp; thời gian lao động chỉ đạt khoảng 50% với mức thu nhập bình quân dưới 10 triệu đồng/người/năm. Trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 50%, lao động qua đào tạo nghề đạt hơn 28%. Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm chủ yếu với 63,59%; công nghiệp - xây dựng 12,46%; dịch vụ 23,95%. Trong khi mục tiêu của Ðề án Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh đến năm 2020 nêu rõ: Phát triển nguồn nhân lực theo hướng đáp ứng yêu cầu về số lượng, đảm bảo chất lượng và cơ cấu hợp lý (lao động khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 58,7%; công nghiệp - xây dựng 15,6%; dịch vụ 25,7%).

Ðối với việc quản lý tài lực (tài chính) vẫn còn để xảy ra những thất thoát, tham ô, ảnh hưởng chung đến nguồn lực phát triển KT - XH địa phương. Ðiển hình trong năm 2018, qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 15 đơn vị, các cơ quan chức năng đã phát hiện 2 đơn vị có vi phạm. Tổ chức 2 cuộc kiểm tra việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn phát hiện 1 vụ vi phạm với số tiền gần 223 triệu đồng. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hành các quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng đối với 2 cấp ủy đảng và phát hiện có dấu hiệu sai phạm. Qua kiểm tra đã đề nghị xử lý sai phạm kinh tế với tổng số tiền hơn 118,5 triệu đồng. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc thanh tra kinh tế, xã hội và các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2017, tổng số sai phạm về kinh tế được phát hiện là hơn 115,2 tỷ đồng…

Bài, ảnh: Quốc Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top