Tái cơ cấu để phát triển bền vững

08:51 - Thứ Sáu, 26/04/2019 Lượt xem: 10408 In bài viết
ĐBP - Chia sẻ về trọng tâm tái cơ cấu ngành Nông nghiệp trên địa bàn, bà Phạm Thị Tuyên, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cho biết: Qua phân tích xác định tiềm năng, lợi thế của địa phương, huyện tập trung phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực theo quy hoạch, nhằm hiện thực hóa vai trò chủ lực của các sản phẩm; đẩy mạnh liên doanh, liên kết từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, an toàn thực phẩm nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

 

Nông dân xã Mường Mùn (huyện Tuần Giáo) góp đất trồng cao su, có việc làm, thu nhập góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Trồng trọt được xác định là lĩnh vực chủ lực với nhóm cây trồng lợi thế (cây ngô, sản xuất lúa) và nhóm cây trồng khác: cao su, lạc, sắn nguyên liệu, thảo quả, sơn tra, sa nhân, đậu đỗ các loại… Vì vậy, huyện phát triển theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với tiêu thụ, tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng. Sử dụng linh hoạt diện tích canh tác, cơ cấu diện tích lúa hợp lý, ổn định sản lượng lương thực với mục tiêu đạt 37.000 tấn vào năm 2020; tăng năng suất lúa, ngô… Huyện phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm từng vùng; bố trí thời vụ phù hợp, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là chú trọng khâu giống, biện pháp canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản nhằm tăng năng suất, chất lượng, giá trị, hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao thu nhập. Nhờ đó tốc độ tăng trưởng nông - lâm - nghiệp giai đoạn 2015 - 2018 của huyện tăng bình quân 3%/năm; sản lượng lương thực năm 2018 đạt hơn 36.600 tấn. Sản xuất nông nghiệp của huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm và có sản phẩm hàng hóa.

Chăn nuôi được huyện xác định là ngành sản xuất quan trọng trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu thực phẩm mà còn xuất bán theo hướng hàng hóa. Với các biện pháp chủ động trong phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc đã duy trì được tốc độ tăng đàn bình quân giai đoạn 2015 - 2018 đạt hơn 4%/năm. Giá các sản phẩm chăn nuôi ổn định, người chăn nuôi có lợi nhuận. Ðiều đáng phấn khởi trong thực hiện tái cơ cấu vùng và phương thức chăn nuôi đó là các xã vùng thấp trên địa bàn đã bước đầu chuyển đổi dần từ phương thức chăn nuôi nông hộ sang phương thức chăn nuôi gia trại và bán công nghiệp. Ðiển hình, như Trang trại Mr. Doanh tại xã Rạng Ðông hàng năm nuôi hơn 2.000 con lợn; Công ty Cổ phần Chăn nuôi UVA Ðiện Biên đang triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản và bò thịt tại xã Quài Nưa với quy mô đến năm 2020 đạt 100.000 con. Nuôi trồng thủy sản ngày càng được chú trọng khi người dân tận dụng tối đa diện tích mặt nước hiện có và mở rộng diện tích mặt nước để nuôi cá thịt truyền thống và mạnh dạn đưa một số giống cá nước lạnh vào nuôi… Toàn huyện có 220ha mặt nước nuôi thủy sản với sản lượng hàng năm đạt 252 tấn. Cơ sở nuôi cá nước lạnh và trồng cây dược liệu, rau sạch được khuyến khích phát triển. Mô hình nuôi cá hồi, cá tầm tại xã Tênh Phông do Công ty TNHH Sơn Hạnh làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2016. Ðến nay, doanh nghiệp đã đầu tư 12 bể với tổng diện tích mặt nước khoảng 700m2, đầu tư nuôi 12.000 con cá hồi, 5.000 con cá tầm với sản lượng hơn 20 tấn cá/năm.

Thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp để tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, huyện Tuần Giáo tập trung thực hiện một số dự án liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bằng cách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân và các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp trên địa bàn. Tạo điều kiện cho các sản phẩm nông - lâm nghiệp của huyện phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm theo hướng hàng hóa, mang lại giá trị gia tăng cho người sản xuất, thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại ngành Nông nghiệp. Trong năm 2019, huyện sẽ thực hiện dự án trồng chanh leo tại các xã: Quài Cang, Rạng Ðông, Nà Sáy và thực hiện các dự án sản xuất nông sản an toàn thực phẩm (rau an toàn) tại các xã: Quài Tở, Quài Cang và thị trấn Tuần Giáo. Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức đầu tư kết hợp bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Xây dựng dự án chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả (lúa nương) sang trồng cây có giá trị kinh tế (cây lâm nghiệp, dược liệu…); chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, hướng người dân sản xuất theo mô hình GAP… Với mục tiêu đặt ra đến năm 2020, ngành nông - lâm nghiệp chiếm 28% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Diện tích gieo trồng cây lương thực trên 12.500ha; duy trì bảo vệ diện tích 1.320ha cây cao su hiện có. Cùng với tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có, huyện chú trọng nâng cao chất lượng khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng mới; đưa thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện lên 32 triệu đồng/người/năm. Ðể thực hiện mục tiêu đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc vận động nhân dân hợp tác, góp đất cùng với doanh nghiệp thực hiện các dự án trồng cây công nghiệp, sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn tạo chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại gắn với từng sản phẩm thế mạnh của địa phương.

Bài, ảnh: Gia Kiệt
Bình luận