Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giảm nghèo

08:25 - Thứ Sáu, 26/04/2019 Lượt xem: 5513 In bài viết
ĐBP - Theo kết quả rà soát năm 2018, toàn tỉnh hiện có 47.336 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,08% (giảm hơn 3.800 hộ nghèo, tương đương 3,93% so với năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện 30a giảm từ 56,84% xuống còn 52,09%. Mục tiêu đến hết năm 2019, tỉnh ta phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33,97%.

Ðầu tư cho giảm nghèo nói chung và với 7 huyện nghèo, 101 xã đặc biệt khó khăn, 103 xã thụ hưởng chương trình 135, trong năm 2018 toàn tỉnh đã huy động tổng cộng 420 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 310 tỷ đồng, vốn sự nghiệp hơn 110 tỷ đồng. Tỉnh đã thực hiện các chương trình như: Giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện 30a; đầu tư về cơ sở hạ tầng (hơn 110 tỷ đồng); hỗ trợ giảm nghèo theo Quyết định 293/QÐ-TTg (gần 30 tỷ đồng); chương trình 135 (hơn 150 tỷ đồng)... Cùng với đó là các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, sinh kế; chương trình nông thôn mới và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 135.

Mục tiêu giảm nghèo chung của tỉnh ta trong năm 2019 là giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, giảm khoảng cách về hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các địa phương và các nhóm dân cư; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã thuộc Chương trình 135; tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Về mục tiêu cụ thể, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 33,97%; các huyện nghèo giảm bình quân trên 4%/năm; hộ cận nghèo giảm còn 5,45%; hộ dân tộc thiểu số nghèo còn 43,45%/tổng số hộ dân tộc thiểu số; hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới.

Ðể đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2019, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tập trung triển khai cho hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách xã hội được vay vốn sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, sửa chữa nhà ở, xây dựng công trình nước hợp vệ sinh... Ðồng thời, ưu tiên đầu tư xây mới, tu bổ và nâng cấp hệ thống cấp và lưu trữ nước sinh hoạt cho dân cư nông thôn dùng quanh năm với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia, thông qua các nguồn kinh phí Nhà nước và đóng góp của nhân dân. Vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả các dự án, chính sách thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, như: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, xã, bản đặc biệt khó khăn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin; tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp; tăng cường công tác giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo.

Các cấp, ngành tiếp tục rà soát tổng thể các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới đang thực hiện trên địa bàn tỉnh để xác định những chính sách phù hợp. Qua đó, đề xuất điều chỉnh theo hướng mở rộng các chính sách khuyến khích sản xuất, thoát nghèo để người dân khắc phục tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở cho việc triển khai các chính sách giảm nghèo. Ðặc biệt, các đơn vị chuyên môn phải nắm được nguyên nhân nghèo và nguyện vọng của từng hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ cụ thể, sát thực giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, UBND tỉnh sẽ tranh thủ sự đầu tư của Trung ương và tăng cường vốn ngân sách địa phương; tích cực huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, cộng đồng; thực hiện lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án giảm nghèo của các chương trình, nhằm tạo nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hộ nghèo.

Phạm Dương
Bình luận

Tin khác

Back To Top