Chào mừng Ðại hội Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2023

Một nhiệm kỳ nhiều dấu ấn

08:57 - Thứ Tư, 24/04/2019 Lượt xem: 6587 In bài viết

ĐBP - Nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ III (2013 - 2018) đã từng bước củng cố cơ cấu tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Liên minh HTX tỉnh Ðiện Biên tại Hội chợ Xúc tiến thương mại và công nghệ HTX năm 2018.

Trong nhiệm kỳ qua, KTTT mà nòng cốt là HTX có những chuyển biến tích cực: các hình thức tổ hợp tác (THT), HTX phát triển khá nhanh, hoạt động ngày càng đa dạng, tương trợ, giúp đỡ nhau nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường. Việc thành lập các THT và HTX được chú trọng hơn tại các xã vùng sâu, vùng xa; quy mô và phạm vi hoạt động phong phú, phù hợp với đặc điểm kinh tế ở từng vùng. Ðến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh có 410 THT với gần 4.000 tổ viên và 200 HTX với gần 13.000 thành viên, tổng số vốn điều lệ hơn 431 tỷ đồng. Thời gian qua, các THT góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho các tổ viên. Ðồng thời là môi trường cho các sáng lập viên “tập dượt” về tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành để phát triển, thành lập HTX. Ðối với các HTX sau khi chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 ngày càng thích nghi với kinh tế thị trường, từng bước khắc phục yếu kém, một số HTX nông nghiệp đã chủ động mở rộng ngành nghề mới theo xu hướng sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, kết hợp nông - công nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất, kinh doanh ngày càng tăng, thu nhập và đời sống hội viên ngày càng cải thiện rõ nét; điển hình như HTX Hồng Phước, HTX Thủy sản Pe Luông, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé…

Thành lập tháng 6/2017, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé là một trong những HTX nông nghiệp kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực phù hợp với điều kiện tự nhiên và kinh tế vùng miền. Ðó là đầu tư cơ giới hóa sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học để sản xuất sản phẩm lúa gạo chất lượng cao. Anh Hoàng Giang, Phó Giám đốc HTX Nông nghiệp công nghệ cao Bản Mé cho biết: HTX sản xuất theo hướng tập trung, thống nhất theo một quy trình kỹ thuật, áp dụng khoa học tiên tiến, đủ điều kiện tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tạo ra bước đột phá về năng suất, chất lượng, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân. HTX mong muốn trong nhiệm kỳ tới Liên minh HTX có nhiều đổi mới, phối hợp cùng các cấp, ngành tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi để HTX mở rộng sản xuất.

Ông Phí Văn Dương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết: Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên minh HTX tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong phát triển KTTT. Ðội ngũ cán bộ, viên chức Liên minh HTX được tăng cường về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Năm 2018 doanh thu bình quân của THT ước đạt 95 triệu đồng (tăng 88% so với năm 2012), lợi nhuận bình quân ước đạt 21 triệu đồng (tăng 106%), thu nhập bình quân của tổ viên và người lao động thường xuyên khoảng 20,4 triệu đồng/người/năm (tăng 63%). Các HTX đang hoạt động có doanh thu bình quân ước đạt 1,6 tỷ đồng/năm (tăng 43%), thu nhập bình quân khoảng 38 triệu đồng/người/năm (tăng 90%). Các HTX thực sự thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, bước đầu gắn kết và lồng ghép với quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tạo mối liên kết, hợp tác giữa các cơ sở sản xuất nhỏ. Trong nông nghiệp, thông qua cung cấp các dịch vụ, HTX đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên và những hộ không là thành viên sản xuất kinh doanh, góp phần gia tăng sản lượng hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

Bằng việc mở rộng sản xuất, các HTX đã trở thành 1 kênh huy động nguồn lực góp phần thúc đẩy phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo việc làm cho thành viên và người lao động. Ðồng thời, với bản chất là tổ chức tự trợ giúp và phát triển cộng đồng của người dân gắn với địa bàn dân cư, các HTX đã trực tiếp đáp ứng nhu cầu kinh tế của thành viên, tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội ở địa phương như: tạo việc làm và thu nhập cho các đối tượng xã hội (thương binh, phụ nữ, người lao động nghèo…). Qua đó góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện các điều kiện phúc lợi cho cộng đồng dân cư, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, triển khai Luật HTX năm 2012 và các văn bản chỉ đạo khác về phát triển KTTT. Ðồng thời, đẩy mạnh lồng ghép các nguồn lực phát triển HTX với các chương trình về việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; thực hiện đổi mới công tác xúc tiến thương mại phù hợp. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới 25 THT và 25 HTX trở lên; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động tăng từ 1,5 - 2 lần so với nhiệm kỳ trước; mỗi năm tạo thêm việc làm mới cho 700 - 800 lao động; tốc độ tăng trưởng khu vực KTTT hàng năm đạt 12 - 15%, đóng góp của các HTX vào ngân sách tăng bình quân mỗi năm 7 - 10%.


Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top