Nhiều khoản thu vượt so với dự toán

10:18 - Thứ Tư, 12/12/2018 Lượt xem: 10111 In bài viết

ĐBP - Dự ước năm 2018, chỉ tiêu giao thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh cơ bản đều đạt và vượt dự toán Bộ Tài chính cũng như dự toán HÐND tỉnh giao. Trong đó, một số khoản thu đạt cao so với dự toán, như: Thu từ đất; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu từ khu vực ngoài quốc doanh… Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp giao thu, đặc biệt đối với một số khoản thu đạt thấp.

 

Năm 2018, ước thu cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh tăng hơn 65% so với năm 2017. Trong ảnh: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Ngọc Linh khai thác đá tại mỏ đá Cò Chạy, xã Hua Thanh (huyện Ðiện Biên).  Ảnh: Thành Ðạt

Năm 2018, ngành Thuế tỉnh được Bộ Tài chính giao thu 1.000 tỷ đồng, HÐND giao thu 1.030 tỷ đồng (tăng 3%). Lường trước những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện, để đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành quyết định về quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2018; đồng thời giao nhiệm vụ cho các cấp, các ngành. Trong đó, giao cơ quan thuế, hải quan bám sát nhiệm vụ, chỉ tiêu thu, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, các cơ quan quản lý hoạt động thương mại, cơ quan truyền thông đại chúng trong việc triển khai tuyên truyền pháp luật về thuế, nghĩa vụ thuế, chính sách thuế đối với các tổ chức và cá nhân... Ban Chỉ đạo thu, nộp ngân sách Nhà nước tỉnh đã ban hành giải pháp chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư cùng với các cơ quan thuế rà soát, theo dõi, giám sát chặt chẽ sự biến động của các khoản nợ đọng thuế trên địa bàn; tích cực đôn đốc các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nợ thuế thực hiện nộp các khoản nợ đến hạn, quá hạn vào ngân sách Nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, qua đó công tác quản lý, thu hồi các khoản nợ thuế đã có chuyển biến tích cực: Hết năm 2018, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện hơn 1.091 tỷ đồng, đạt gần 106% dự toán giao thu của HÐND tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán giao như: Thuế đất phi nông nghiệp, nhà đất (tăng 60%); thu tiền sử dụng đất (tăng hơn 54%); thu xổ số kiến thiết (tăng 40%); thu tiền cho thuê nhà, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước (tăng 25%); thu cấp quyền khai thác khoáng sản (tăng hơn 65%); thuế thu nhập cá nhân (tăng hơn 2%); thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương (tăng gần 7,5%); thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (tăng 150%); thu khác ngân sách (tăng gần 85%); thu cố định tại xã (tăng hơn 51%)... Ðối với các địa phương, dự ước đều hoàn thành và vượt dự toán giao, trong đó 6/10 huyện, thị xã, thành phố vượt dự toán từ 5% trở lên, gồm: Mường Chà (tăng 8%); Mường Nhé (tăng hơn 23%); Nậm Pồ (tăng gần 7%); Ðiện Biên Ðông (tăng gần 103%); Mường Ảng (tăng 6,87%) và TX. Mường Lay (tăng hơn 130%).

Trong số các khoản thu, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh, dự ước gần 350 tỷ đồng, đạt gần 96% dự toán tỉnh giao, 103% dự toán Trung ương giao, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2017. Mặc dù khoản thu này dự ước không hoàn thành dự toán HÐND tỉnh giao, nguyên nhân chủ yếu là do tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp không có việc làm, chờ giải thể hoặc phá sản, gặp khó khăn về tài chính; một số doanh nghiệp ý thức chấp hành pháp luật thuế chưa cao, cố tình chây ỳ chậm nộp tiền thuế. Thế nhưng, khoản thu này ước thực hiện vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2017 (tăng 3,6%), nguyên nhân chủ yếu tăng thu từ thuế tài nguyên nước do sản lượng phát điện của các nhà máy thủy điện tăng khá; công tác quản lý thu hồi nợ đọng thuế và quản lý thu vãng lai phát sinh trên địa bàn của ngành Thuế đạt hiệu quả tích cực; một số doanh nghiệp khu vực kinh tế này đã khắc phục khó khăn để phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Bên cạnh đó, khoản thu tiền sử dụng đất cũng đạt cao. Toàn tỉnh thu được 146 tỷ đồng tiền sử dụng đất, đạt hơn 154% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân do các địa phương tích cực triển khai đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt. Ðiển hình như: Ðiện Biên Ðông tăng 10,5 tỷ đồng so với năm 2017; Mường Nhé tăng hơn 3 tỷ đồng; TX. Mường Lay tăng gần 7 tỷ đồng...

Ðể công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt cao hơn nữa so với chỉ tiêu giao thu, hiện nay ngành Thuế đang tích cực triển khai các biện pháp thu thuế cuối năm. Ðặc biệt, tập trung vào 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhưng đều chưa hoàn thành kế hoạch, đó là: Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh và lệ phí trước bạ. Dự ước, đến hết năm khoản thu từ lệ phí trước bạ đạt gần 57 tỷ đồng, bằng 86% dự toán. Bên cạnh đó, ngành Thuế tập trung triển khai các biện pháp về quản lý, thu hồi nợ đọng thuế, như: Tiếp tục rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, xác định chính xác các khoản nợ có khả năng thu; đôn đốc và xử lý kịp thời đối với các khoản nợ mới phát sinh...

Thành Ðạt
Bình luận