Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Phối hợp thu ngân sách Nhà nước

08:59 - Thứ Tư, 17/10/2018 Lượt xem: 7105 In bài viết

ĐBP - Những năm qua vừa qua, việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh đã mở rộng phạm vi và ngân hàng tham gia thu NSNN, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ðến nay, hầu hết các chi nhánh ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Kho bạc Nhà nước tỉnh có tài khoản thanh toán và tài khoản chuyên thu đều đã thực hiện việc thu các khoản thuế, phí, lệ phí nội địa, hải quan và thu các khoản vi phạm hành chính các loại.

Theo thông báo Kết luận số 35/TB-BCÐ ngày 10/8/2018 của đồng chí Lê Thành Ðô, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu, nộp NSNN tỉnh tại cuộc họp triển khai công tác thu, nộp NSNN trên địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm nêu rõ: 7 tháng năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực, tổng số thu ngân sách đạt 576 tỷ đồng bằng 55,9% dự toán HÐND-UBND tỉnh giao, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại: còn 2/10 đơn vị thu chưa đạt tiến độ theo dự toán giao, số nợ thuế còn ở mức cao, tổng số nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn ước đến thời điểm 31/7 tăng thêm 9,9% so với số nợ đến thời điểm ngày 31/12/2017; hiệu quả từ công tác cưỡng chế nợ thuế bằng phương pháp trích tài khoản tiền gửi tại ngân hàng đạt rất thấp; việc rà soát, gia hạn, xác định giá đất cụ thể để điều chỉnh giá thuê đất của các tổ chức thuê đất đến thời hạn điều chỉnh còn có điểm chưa kịp thời, thu hồi các khoản nợ tiền thuê đất đạt kết quả thấp.

Ðể tiếp tục triển khai phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch thu NSNN năm 2018 theo Nghị quyết HÐND tỉnh giao, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các thành viên, các ngành xác định mục tiêu cụ thể cần triển khai trong những tháng cuối năm là phải hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán đã được HÐND tỉnh giao, không phát sinh nợ thuế mới, giảm tối đa nợ thuế có khả năng thu. Về phía Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo yêu cầu Chi nhánh tích cực chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn tăng cường phối hợp với cơ quan thuế, hải quan trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế, đảm bảo hài hòa, hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại và chống thất thu NSNN. Chấp hành các quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của doanh nghiệp bị cưỡng chế thu hồi nợ đọng do cơ quan thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/8/2018, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh ban hành Văn bản số 530/ÐBI về việc tiếp tục phối hợp thu nộp NSNN, yêu cầu các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả một số công việc trọng tâm như: Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ phối hợp chặt chẽ có trách nhiệm với cơ quan thuế, hải quan trong việc thu nộp NSNN. Tích cực phối hợp thực hiện nghiêm túc các lệnh thu NSNN do cơ quan thuế cùng cấp phát hành, đặc biệt là những khoản thu thuế nợ đọng lâu ngày; cung cấp kịp thời thông tin về người có nghĩa vụ nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế cùng cấp; trường hợp ngân hàng thương mại không hợp tác với cơ quan thuế khi đã có lệnh cưỡng chế của các cấp có thẩm quyền, thì ngoài việc ngân hàng thương mại đó phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ giao Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tham mưu cho Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Ðiện Biên - thành viên của ban chỉ đạo thu nộp NSNN tỉnh, tiến hành thanh tra đột xuất đối với những đơn vị không chấp hành nghiêm chủ trương của Chi nhánh để có biện pháp khắc phục kịp thời.

Với sự nỗ lực, quyết liệt chỉ đạo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Ðiện Biên trong việc đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan quản lý thu sẽ là động lực tích cực thúc đẩy công tác thu ngân sách trên địa bàn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết HÐND và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

TTHT
Bình luận

Tin khác

Back To Top