Nhiều lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA

09:50 - Thứ Ba, 09/10/2018 Lượt xem: 6402 In bài viết
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 132/2018/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NÐ-CP ngày 16-3-2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Theo đó, những lĩnh vực được ưu tiên sử dụng vốn ODA bao gồm: hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp), phát triển đô thị thông minh, thủy lợi; nghiên cứu, xây dựng chính sách, thể chế và cải cách; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ; giải quyết ô nhiễm và nâng cao chất lượng môi trường; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; sử dụng làm nguồn vốn đầu tư của Nhà nước tham gia các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP); lĩnh vực ưu tiên khác theo quyết định của Thủ tướng. Thời gian xử lý đơn rút vốn ODA, vốn vay ưu đãi tại Bộ Tài chính là bốn ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
P.V (Theo Nhân Dân)
Bình luận

Tin khác

Back To Top