Xây dựng nông thôn mới ở Nà Hỳ còn nhiều khó khăn

08:39 - Thứ Năm, 06/09/2018 Lượt xem: 8112 In bài viết

ĐBP - Nà Hỳ là xã biên giới, cũng là địa bàn trung tâm của huyện Nậm Pồ. Sau 5 năm chia tách, thành lập huyện, với sự đầu tư của Nhà nước, sự quan tâm của nhiều cấp, ngành, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn của xã đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Nà Hỳ còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết triệt để.

 

Mặc dù có sự đổi thay về dân cư, hạ tầng ở khu vực trung tâm nhưng công cuộc xây dựng nông thôn mới ở Nà Hỳ còn nhiều khó khăn.

Theo kết quả rà soát của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Nà Hỳ, đến thời điểm này, xã đã đạt 5/19 tiêu chí nông thôn mới, gồm: số 1 (quy hoạch); số 5 (trường học); số 8 (thông tin - truyền thông); số 12 (lao động có việc làm) và số 19 (quốc phòng - an ninh). Xã phấn đấu từ nay đến hết năm 2019 đạt thêm 3 tiêu chí là số 4 (điện); số 6 (cơ sở vật chất văn hóa); số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn). Trong số 14 tiêu chí chưa đạt với 43 chỉ số thành phần, Nà Hỳ đã đạt được 15 chỉ số, chiếm 43,9%. Như vậy, theo Quyết định 1573/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Ðề án Xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới tỉnh Ðiện Biên, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020 (Ðề án 29 xã biên giới), từ nay đến hết giai đoạn, Nà Hỳ cần hoàn thành 7 tiêu chí nữa để đạt mục tiêu của Ðề án.

Ông Nguyễn Văn Thái, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù xã Nà Hỳ đã có nhiều thành công trong các lĩnh vực như: Sản xuất nông nghiệp (giống lúa mới, sản xuất 2 vụ, mở rộng diện tích khai hoang, gia súc tăng trưởng); xây dựng, chỉnh trang hạ tầng, bộ mặt nông thôn, kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh so với trước đây… Nhưng qua rà soát, kiểm tra, một số nhiệm vụ được huyện giao trên địa bàn xã chưa đạt yêu cầu, chưa quan tâm cụ thể hóa; công tác lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu toàn diện. Việc điều hành của UBND xã còn thiếu khoa học, ít ban hành văn bản cụ thể… Trong đó, nhiều nội dung tiêu chí nông thôn mới có thể vận động nhân dân tự thực hiện nhưng xã triển khai thiếu quyết liệt; việc phối hợp giữa xã và các phòng chuyên môn huyện còn thiếu chặt chẽ, thậm chí không thực hiện theo hướng dẫn của đơn vị chuyên môn. Ðiển hình là công tác quản lý đất đai ở Nà Hỳ còn nhiều mặt hạn chế, để xảy ra vi phạm. Một số lĩnh vực về xã hội chưa được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới. Hiện nay toàn xã còn 120 nhà tạm, dột nát chưa có phương án giải quyết cụ thể; xã chưa huy động được sức mạnh tổng hợp và sự vào cuộc từ nhân dân; tình hình mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp…

Với đặc thù là địa bàn biên giới, xuất phát điểm kinh tế - xã hội và mặt bằng dân trí còn thấp, dân cư phân tán, một số thôn, bản khu vực trên địa bàn xã còn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vị trí xa xôi, cách trở, suất đầu tư hạ tầng cao… đã ảnh hưởng đến sự phát triển nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng trên địa bàn xã. Ngoài ra, mặc dù có sự phát triển về dân cư, hoạt động thương mại, kinh doanh ở khu vực trung tâm xã nhưng đây cũng là yếu tố tiềm ẩn sự bất ổn về xã hội như: vi phạm, biến động về giá trị đất đai, dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Ðây thật sự là bài toán khó trong việc định hướng, quy hoạch cho sự phát triển và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Vừa qua, sau cuộc họp của Thường trực UBND huyện Nậm Pồ và các phòng chuyên môn với cấp ủy, chính quyền xã Nà Hỳ, UBND huyện đã ban hành Thông báo kết luận về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó nêu rõ: Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã cần khẩn trương rà soát, xác định các nội dung tự vận động, đồng thời tổ chức cho cán bộ, nhân dân thực hiện các lĩnh vực về chuẩn tiếp cận pháp luật, xử lý môi trường, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tổ chức sản xuất, nhà ở dân cư… Tăng cường chỉ đạo sản xuất, đặc biệt quan tâm ở các bản vùng cao như: Huổi Cơ Dạo, Lai Khoang, Sam Lang, Huổi Hoi, Huổi Sang, Sín Chải 1, 2, 3. Chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn huyện bổ sung, hoàn thiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới của xã gồm: Chợ, bến xe, nghĩa trang, khu xử lý rác thải, các tuyến đường nội bản, công trình văn hóa - thể thao. Phát triển cơ sở hạ tầng theo đúng chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đồng nghĩa với quan điểm thống nhất tất cả các công trình nông thôn mới đều không có nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, xã cần nâng cao hiệu quả tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ, đồng thời mọi hoạt động liên quan đến đất đai phải minh bạch và quyết liệt xử lý nếu có dấu hiệu vi phạm. 

Phạm Dương
Bình luận
Back To Top