Hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân ở Tuần Giáo

08:56 - Thứ Tư, 05/09/2018 Lượt xem: 8867 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân là một trong những nguồn lực đáng kể hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Hàng trăm hộ nông dân được vay vốn để mở rộng sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, nâng cao đời sống góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển. 

Ðể phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân huyện Tuần Giáo đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp cán bộ, hội viên hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Trong quá trình cho vay, Hội Nông dân huyện đã tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và điều kiện để phát huy nguồn vốn. Hội còn định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay, vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi. Các cơ sở hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn để kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên.

Ðến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã giải ngân được trên 820 triệu đồng. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác đạt 600 triệu đồng để thực hiện dự án đầu tư chăn nuôi bò sinh sản, với 16 hộ vay vốn tại bản Noong Giáng (xã Quài Nưa). Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đạt trên 220 triệu đồng, thực hiện 2 dự án, giúp 7 hộ hội viên vay luân chuyển đầu tư các mô hình như: dự án chăn nuôi bò sinh sản tại bản Noong Giáng (xã Quài Nưa) và bản Ban (xã Quài Tở). Hầu hết các mô hình vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tiêu biểu như mô hình nuôi bò sinh sản tại xã Quài Nưa, với 23 hội viên tham gia, bình quân mỗi hộ mua từ 2 - 3 con bò sinh sản và hiện đã phát triển lên 80 con.

Quài Nưa là một trong những xã quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Từ tháng 3/2017 đến nay, thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương và của huyện đã tạo điều kiện cho 20 hộ dân bản Giáng, Noong Giáng vay với số tiền 720 triệu đồng. Các hộ tham gia dự án mua 41 con bò giống, sau 1 năm, số lượng bò đã tăng lên 68 con. Từ hiệu quả của mô hình, một số hộ đã đầu tư mua thêm con giống để chăn nuôi.

Gia đình ông Lò Văn Ngoai, bản Noong Giáng, trước đây hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn, kiến thức và kỹ thuật sản xuất nên dù chịu khó làm ăn nhưng vẫn không thoát khỏi đói nghèo. Khi được tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân huyện, ông mới có điều kiện phát triển sản xuất, đồng thời tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tìm hiểu về cách thức làm ăn... ông đã đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi. Ban đầu ông chỉ nuôi một vài con bò sinh sản, nuôi lợn thịt và vài chục con gà. Quy mô sản xuất được ông mở rộng ra hàng năm, đến nay gia đình ông đã có mô hình VACR cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân huyện Tuần Giáo bước đầu đáp ứng được nguyện vọng thiết thực của nông dân, tháo gỡ một phần nhu cầu về vốn cho hội viên, đặc biệt khuyến khích bà con đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm chất lượng và có sức cạnh tranh cao. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết nhóm, đầu tư thâm canh tăng năng suất, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Ðể Quỹ Hỗ trợ nông dân trở thành nguồn lực thiết thực, đồng hành cùng nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, Hội nông dân các cấp trên địa bàn huyện cần quan tâm, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cơ sở. Bên cạnh đó, tích cực kiểm tra, giám sát về sử dụng các nguồn vốn, tránh tình trạng đầu tư kém hiệu quả, nợ xấu, nợ quá hạn. Ðẩy mạnh các chương trình hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, định hướng về tiêu thụ nông sản cho nông dân. Có biện pháp hỗ trợ, cho vay để phát triển mạnh với các mô hình trang trại nông nghiệp, các cây trồng, vật nuôi có thế mạnh và có đầu ra sản phẩm ổn định. Có như vậy, Quỹ Hỗ trợ nông dân mới phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế ngày càng phát triển.

Lường Phượng (Ðài TT - TH Tuần Giáo)
Bình luận
Back To Top