Cập nhật Khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 6 Ngân hàng phát triển

14:53 - Thứ Sáu, 24/08/2018 Lượt xem: 8001 In bài viết

Bộ Tài chính vừa công bố thông tin cập nhật về khung điều kiện vay ODA, vay ưu đãi của 06 Ngân hàng phát triển: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW).

Bộ Tài chính cho biết, về cơ bản các điều kiện vay của 6 Ngân hàng Phát triển vẫn giữ nguyên như đã thông báo từ ngày 25/1/2018 (công văn 1047/BTC-QLN). Tuy nhiên, Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Vì vậy, Bộ Tài chính có bổ sung, làm rõ về lãi suất tham chiếu đối với khoản vay ưu đãi OCR của ADB và khoản vay IBRD của WB.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào thông tin cập nhật trên làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất dự án dự kiến sử dụng vốn vay ODA, vay ữu đãi nước ngoài theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận